U fokusu

Cilj projekta je da doprinose unapređenju kapaciteta i lokalnih novinara i medija za proizvodnju istraživačkih priča uz saradnju i podršku stručnjaka i nevladinih organizacija iz oblasti transparentnosti javnog finansiranja i zaštite ljudskih prava, s posebnim fokusom na radna prava.

Tokom trajanja projekta najmanje 30  novinara iz lokalnih medija će pohađati treninge s fokusom na istraživačko novinarstvo, dok će osam lokalnih medija na konkursu dobiti sredstva za proizvodnju medijskih sadržaja u interesu javnosti.

U avgustu 2014. godine Skupština Republike Srbije usvojila je set novih medijskih zakona čija je implementacija trebalo da unapredi uslove za razvoj medijskih sloboda u našem društvu. Pravni okvir je znatno unapređen, međutim sadržaj koji mediji nude građanima pokazuje da sloboda informisanja ipak nije dostigla nivo koji je zadovoljavajuć za demokratski uređeno društvo kojem Srbija kao zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji teži. Problemi kao što su transparentnost javnih finansija, prisustvo korupcije i, u vezi sa tim, kršenje radnih i drugih ljudskih prava te njihove dalekosežne posledice na kvalitet životnog standarda i zdravlje celokupnog srpskog društva nedovoljno prisutno u našim medijima. Nedostatak ove vrste informacija u novinаrskim prilozima u medijskom prostoru iz dana u dan sve više slabi demokratski kapacitet srpskog društva.

Imajući ove činjenice u vidu NUNS je u saradnji sa organizacijama Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava razvio projekat U fokusu.

Tokom 15 meseci trajanja projekta biće sprovedene sledeće aktivnosti:

Obuka novinara

Jačanje kapaciteta lokalnih novinara uključuje organizaciju dva seta treninga za 30 novinara u oblasti istraživačkog novinarstva u kontekstu prioritetnih pitanja: transparentnost javnih finansija, odgovornost javnih funkcionera i ljudska prava sa posebnim osvrtom na radna i srodna prava.

Opšti cilj obuke je podizanje nivoa znanja novinara o mehanizmima korupcije u oblasti javnih finansija i unapređenje istraživačkih veština, što će u kombinaciji sa metodologijom praćenja i analize ključnih politika i praksi koje koriste OCD ponuditi alate za širi analitički pristup kada je reč o korupciji na visokom nivou i sa druge strane sistematskom urušavanju radnog prava.

Jačanje kapaciteta lokalnih medija

U okviru projekta NUNS, Lokal Pres i Toplički centar sprovešće konkurs za lokalne štampane i onlajn medije sa fokusom na proizvodnju medijskih sadržaja od javnog interesa u vezi sa javnim finansijama i ljudskim pravima.

Projekat predviđa podršku za najmanje osam lokalnih štampanih i onlajn medija koji će proizvesti najmanje 24 istraživačke priče i to uz podršku stučnjaka i nevladinih organizacija koje poseduju ekspertizu iz oblasti koje će biti definisane konkursom. Svaki medij koji dobije podršku kroz projekat U fokusu  će, pored stručne podrške koja će biti obezbeđena za proizvodnju kvalitetnih novinarskih priloga, imati priliku da ojača i svoje kapacitete kada je u pitanju upravljanje projektnim ciklusom u cilju buduće održivosti medija.

Sve ovo dugoročno će dodatno ojačati kapacitete medija za proizvodnju istraživačkih priča i olakšati umrežavanje sa stručnim organizacijama civilnog društva. Pored toga što će teme od javnog interesa biti zastupljenije u javnosti, istraživački prilozi će bi trebalo da povećaju, odnosno, povrate poverenje čitalaca u medije jer će ovakvim radom pokazati spremnost da govore u ime građana uprkos spoljnim pritiscima.

Promocija proizvedenih medijskih sadržaja

Pored promocije proizvedenih medijskih sadržaja koje će sprovesti mediji – učesnici konkursa, svi prilozi proizvedeni u okviru projekta biće promovisani onlajn, a šest najboljih priloga biće objavljeni u nacionalnim medijima.

Najbolji tekstovi biće preneti i u NUNS – ovoj publikaciji Specijalizovani Dosije koji tradicionalno izlazi u okviru dnevnog lista Danas.

Projekat U fokusu (In Focus) finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost NUNS – a, TC i LP i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije. projekta foto          

Tekstovi napisani u okviru projekta: