Članovi Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora izbrani su na mandatni period od 4 godine na sednici Izborne skupštine Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ održanoj 30. septembra 2022. godine

Predsednica Upravnog odbora 
Marija Obrenović, novinarka portala Pressek- Kragujevac

 

Rođena 19.09.1978. u Kragujevcu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. U medijima radi od 2002. godine. Radila u nedeljniku „Svetlost“ iz Kragujevca, nedeljniku „Kragujevačke“. Bila odgovorni urednik „KG novina“, saradnica lista Odjek, nekoliko portala. Od 2014. godine radi kao novinar saradnik u PU „Lokal pres“ i na portalima Pressek i Cenzolovka. Sertifikovani trener Dojče vele akademije za kreiranje sadržaja za mlade.

 

Član Upravnog odbora
Dragan Đorđević, vlasnik i direktor „Sremskih novina“ – Sremska Mitrovica

Rođen 08.05.1965. godine u Sremskoj Mitrovici. Po struci diplomirani ekonomista Master. Dobar deo dosadašnjeg radnog veka proveo u kulturi kao direktor kulturnog centra i urednik programa. Među regionalnim i lokalnim novinama „Sremske novine“ su prvi privatizovani list u Srbiji. Od privatizacije je vršio prvo funkciju predsednika upravnog odbora, a zatim i direktora ovog medija. Zahvaljujući zalaganju i konstantnoj edukaciji za samo nekoliko godina „Sremske novine“ su od jedne firme pred gašenem izrasle u vrlo ozbiljnu novinsku kuću po svim pokazateljima. 

 

Član Upravnog odbora
Tanja Trifković, glavna i odgovorna urednica „Glasa Podrinja“ – Šabac

Rodjena 1979. godine u Šapcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odseku za Istoriju umetnosti. Od 2008. do 2009. godine novinar saradnik u „Glasu Podrinja“ za rubriku Kultura. Od 2009. do 2013. godine novinar za rubrike Društvo i Politika, od 2013. do 2016. glavni i odgovorni urednik štampanog izdanja „Glasa Podrinja“, a od 2016. do danas glavni urednik štampanog i onlajn izdanja „Glasa Podrinja“. Od 2020. do danas koordinator omladinske redakcije Glasa Podrinja/Glas mladih. Kao jedan od članova Lokal Presa, polaznik Multiplikatorskog programa DW Akademije.  Član upravnog odbora
Ljiljana Stojanović, glavna i odgovorna urednica Regionalne informativne agencije JUGpress- Leskovac

Rođena je 26.04.1963. godine u  Leskovcu. Završila Fakultet političkih nauka, diplomirani politikolog. Karijeru je započela kao novinarka u JNIP «Naša reč» Leskovac. radila je kao honorarni dopisnik  Privredne komore Srbije «KORAK», takođe kao honorarni dopisnik sa juga Srbije i Kosova i Metohije, šef regionalnog dopisništva u Leskovcu. Radila je kao honorarni dopisnik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM. Deset godina bila honorarni dopisnik nezavisnog dnevnika za dijasporu «Frankfurtske Vesti» Beograd.

Glаvna je i odgovorna urednica Regionаlne informаtivne аgencije JUGpress. Od  2007. šef regionаlnog dopisništvа agencije FoNet zа jug Srbije, kao i koordinator na projektima Centra za demokratiju i razvoj juga Srbije.Član Upravnog odbora
Nadežda Tošić,glavna i odgovorna urednica portala Užoicemedia – Užice

Rođena 01.01. 1962. godine u Šljivovici, opština Čajetina. Završila Fakultet političkih nauka, diplomirani politikolog. Medijsku karijeru počela u užičkim „Vestima“ početkom osamdesetih godina. Sarađivala sa više medija. Bila direktoraka IMD „Vesti“ iz Užica, glavna i odgovorna urednica lista „Vesti“, Radio Užica, portala „Privrednik“, trenutno urednica u portalu „Užicemedia“ i odgovorno lice NVO „Užicemedia“, koja je osnivač istoimenog portala.

 

Član Upravnog odbora
Vladimir Malešić, novinar TV „Forum“ – Prijepolje

Rođen je 08.03.1980. godine u Prijepolju. Završio je Akademiju lepih umetnosti u Beogradu – odsek Menadžment masovnih medija i novinarstvo. Od 2009. godine radi na Televiziji „Forum“ kao novinar. Produkcijska kuću FORUMPRO u kojoj je direktor osniva 2012. godine. Procedura izbora i dužnosti članova Upravnog odbora

Upravni odbor je prema Statutu udruženja izvršni organ udruženja. Članove Upravnog odbora bira i razrešava  Skupština, koju čine sve članice Udruženja I to većinom glasova članica prisutnih na skupštini. Upravni odbor pak mežu izabranim članovima bira predsednika.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu članice Udruženja. Mandat Upravnog odbora traje 4 godine.

Nadležnost Upravnog odbora:

1) rukovodi radom Poslovnog udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke i preporuke radi ostvarivanja ciljeva Poslovnog udruženja;

2) utvrđuje poslovnu politiku i smernice rada Poslovnog udruženja;

3) odlučuje o povećanju, smanjenju i raspolaganju imovinom Poslovnog udruženja;

4) odlučuje o formiranju posebnih radnih tela;

5) odobrava ugovore koje zaključi Generalni sekretar, a za koje je Statutom predviđeno da moraju imati odobrenje Upravnog odbora;

6) vodi postupak za utvrđivanje odgovornosti i odlučuje o odogovornosti članice Poslovnog udruženja;

7) utvrđuje predlog odluke za izmenu i dopunu ovog Statuta;

8) donosi poslovnik o svom radu;

9) zaključuje Ugovor o pristupanju nove članice;

10)imenuje i razrešava Generalnog sekretara Poslovnog udruženja;

11) odlučuje o naknadi za rad Generalnog sekretara;

12) odlučuje o ugovorima o poslovnoj i drugoj  saradnji Poslovnog udruženja i trećih lica kojima se angažuju sredstva Poslovnog udruženja u vrednosti iznad 5000 USD

13)odlučuje o raspodeli sredstava na članice iz zajedničkih projekata shodno postavljenim kriterijumima;

14) odlučuje o zaključenju ugovora za poslove iz osnovne delatnosti  članica;

15) usvaja sprednjoročni poslovni plan;

16) odlučuje o zahtevu za istupanje i isključenje članice;

17) donosi sve potrebne odluke za realizaciju ciljeva Poslovnog  udruženja u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.