Članovi Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora izbrani su na mandatni period od 4 godine na sednici Skupštine Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ održanoj 30. novembra 2018. godine

Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đorđević, vlasnik i direktor „Sremskih novina“ – Sremska Mitrovica

Rođen 08.05.1965. godine u Sremskoj Mitrovici. Po struci diplomirani ekonomista Master. Dobar deo dosadašnjeg radnog veka proveo u kulturi kao direktor kulturnog centra i urednik programa. Među regionalnim i lokalnim novinama „Sremske novine“ su prvi privatizovani list u Srbiji. Od privatizacije je vršio prvo funkciju predsednika upravnog odbora, a zatim i direktora ovog medija. Zahvaljujući zalaganju i konstantnoj edukaciji za samo nekoliko godina „Sremske novine“ su od jedne firme pred gašenem izrasle u vrlo ozbiljnu novinsku kuću po svim pokazateljima.Član Upravnog odbora
Stojan Marković, vlasnik i direktor „Čačanskih novina“ – Čačak

Rođen je 21.01.1959. godine u Čačku. Završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, diplomirani filmsko-televizijski producent. Medijsku karijeru započeo je na Televiziji Sarajevo 1981. godine . Bio je direktor Doma kulture u Čačku, zatim Informativno-izdavačkog preduzeća „Čačanski glas“, osnivač „Jutro production“ doo i „Ozon media“ doo. Predstavljao je PU „Lokal pres“ u Radnoj grupi za izradu Nacrta strategije razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji.Član upravnog odbora
Nikola Lazić, urednik portala „Bujanovačke“ – Bujanovac

Rođen je 24.08.1972. godine u  Vranju. Rado je u nedeljniku „Vranjske“ od 2002. godine. Na uredničkim mestima od 2008. godine. Sarađivao sa medijima u Srbiji i Evropi. Osnovao je portal „Bujanovačke“. Dobitnik dve nagrade „Pavle Ćirović“ (2008, 2014), za najbolje priče u lokalnim medijima, koju dodeljuje Udruženje lokalnih medija „Lokal press“, kao I prvae nagradaeza istraživačko novinarstvo 2012, u kategoriji štampanih medija, koju dodeljuju Ambasada SAD i NUNS, za seriju tekstova o poslovima grupe Darka Šarića na jugu Srbije.Član Upravnog odbora
Zvonko Damnjanović, vlasnik i urednik „Novih knjaževačkih novina“ – Knjaževac

Rođen je 02.05.1961. godine u Sokobanji. Poseduje visoku stručnu spremu – magistar nauka i doktorand. Angažovano radi u medijima sa kontinuitetom izlaženja od 1997. godine., Preduzetnik od 1991. godine. Direktor je i vlasnik Kompjuter centra Bor i predsednik NVO „Građanska čitaonica Evropa“ Bor. Glavni i odgovorni urednik web portala Medija centar Bor (www.mc.kcbor.net ), štampanog medija „Nove knjaževačke novine“ i tehnički urednik naučno stručnog časopisa EMIT (www.emit.kcbor.net)Član Upravnog odbora
Vladimir Malešić, novinar TV „Forum“ – Prijepolje

Rođen je 08.03.1980. godine u Prijepolju. Završio je Akademiju lepih umetnosti u Beogradu – odsek Menadžment masovnih medija i novinarstvo. Od 2009. godine radi na Televiziji „Forum“ kao novinar. Produkcijska kuću FORUMPRO u kojoj je direktor osniva 2012. godine. Procedura izbora i dužnosti članova Upravnog odbora

Upravni odbor je prema Statutu udruženja izvršni organ udruženja. Članove Upravnog odbora bira i razrešava  Skupština, koju čine sve članice Udruženja I to većinom glasova članica prisutnih na skupštini. Upravni odbor pak mežu izabranim članovima bira predsednika.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu članice Udruženja. Mandat Upravnog odbora traje 4 godine.

Nadležnost Upravnog odbora:

1) rukovodi radom Poslovnog udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke i preporuke radi ostvarivanja ciljeva Poslovnog udruženja;

2) utvrđuje poslovnu politiku i smernice rada Poslovnog udruženja;

3) odlučuje o povećanju, smanjenju i raspolaganju imovinom Poslovnog udruženja;

4) odlučuje o formiranju posebnih radnih tela;

5) odobrava ugovore koje zaključi Generalni sekretar, a za koje je Statutom predviđeno da moraju imati odobrenje Upravnog odbora;

6) vodi postupak za utvrđivanje odgovornosti i odlučuje o odogovornosti članice Poslovnog udruženja;

7) utvrđuje predlog odluke za izmenu i dopunu ovog Statuta;

8) donosi poslovnik o svom radu;

9) zaključuje Ugovor o pristupanju nove članice;

10)imenuje i razrešava Generalnog sekretara Poslovnog udruženja;

11) odlučuje o naknadi za rad Generalnog sekretara;

12) odlučuje o ugovorima o poslovnoj i drugoj  saradnji Poslovnog udruženja i trećih lica kojima se angažuju sredstva Poslovnog udruženja u vrednosti iznad 5000 USD

13)odlučuje o raspodeli sredstava na članice iz zajedničkih projekata shodno postavljenim kriterijumima;

14) odlučuje o zaključenju ugovora za poslove iz osnovne delatnosti  članica;

15) usvaja sprednjoročni poslovni plan;

16) odlučuje o zahtevu za istupanje i isključenje članice;

17) donosi sve potrebne odluke za realizaciju ciljeva Poslovnog  udruženja u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.