Kako se trošio novac građana i građanki Prijepolja za informisanje javnosti 2013 – 2016?

Interes javnosti ili lokalnih vlasti u informisanju?

Sredstva namenjena ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja, uglavnom su potrošena na plaćanje komercijalnih usluga medijima i u interesu lokalnih vlasti. Do ove konstatacije lako se dolazi analizom za koje namene su trošena, ionako skromna sredstva, koja je opština Prijepolje u budžetu U fokusu 340-x-90izdvajala za informisanje javnosti u periodu od 2013. do avgusta 2016. godine. Za ovu stavku planirano je godišnje od dva do tri miliona dinara, što je od 0,18 do 0,28 odsto ukupnih prihoda budžeta. Najmanja izdvajanja u odnosu na gradove i opštine u okruženju, dodatno su smanjivana rebalansom budžeta. Javni konkurs za sufinansiranje medijskih projekata prvi put je rapisan u 2016. a 1.200.000 dinara je trebalo da zadovolji javni interes u oblasti informisanja građana i građanki Prijepolja.

forum 1

Diplome uspešnim stočarima, Službeni glasnik i promocija MOSI – 2013.

U 2013. godini sa budžetske stavke „ostale opšte usluge“, od opredeljenih 3.000.000 dinara potrošeno je 2.587.146 dinara, uglavnom za komercijalne usluge koje ne potpadaju pod informisanje javnosti.

Za emitovanje obaveštenja, prazničnih čestitki i produkciju emisija, UG Forum žena Prijepolja, u okviru kog posluje Televizija Forum, je isplaćeno 1.173.208 dinara. U ovu sumu uračunata su i sredstva isplaćena za direktan prenos sednica Skupštine opštine Prijepolje. Informativnom preduzeću Polimlje za komercijalne usluge, oglase, praznične čestitke i reportaže je isplaćeno 800.774 dinara.

Organizacija jubilarnih pedesetih Međuopštinskih omladinskih sportskih igara održanih u Prijepolju, odrazila se i na ovu stavku budžeta. Više od šestine potrošenog novca sa ove stavke dato je za štampanje brošura, biltena, legitimacija, plakata i letaka za MOSI. Tačnije, GKP „Grafokarton“ DOO je za štampanje promotivnog materijala plaćeno 396.318 dinara i još 69.000 dinara za štampanje opštinskog Službenog glasnika.

Za predstavljanje opštine Prijepolje u okviru projekta „Druga strana Srbije – medijsko predstavljanje nerazvijenih opština“ Cinnamon produkcija je dobila 105.306 dinara. Sa ove stavke, 36.000 dinara isplaćeno je ŠIPR „ Poligraf“ za štampanje plakata i diploma za izložbe stoke. Za oglase i reklame RTV Enigmi je u 2013. plaćeno 5.040 dinara, a za emitovanje obaveštenja Radio 033 je naplatio 1.500 dinara.

(Re)balansirano informisanje javnosti – 2014.

U 2014. godini u budžet opštine je uvrštena stavka „usluge informisanja javnosti“ i opredeljeno 3.000.000, a rebalansom budžeta, iznos smanjen za 700.000. Čini se da je i to bilo previše izdvojenog novca, jer je za informisanje javnosti potrošeno skoro milion manje, odnosno 1.428.449 dinara. Najveći deo sredstava je isplaćen UG „Forum žena Prijepolja“ i IP „Polimlje“. Za emitovanje obaveštenja, prazničnih čestitki, prenose skupštinskih zasedanja i produkciju emisija, TV Forum je dobila 872.202 dinara. Objavljivanje oglasa, čestitki, obaveštenja, intervjua i reportaža u listu Polimlje koštalo je 383.500 dinara. Za intervju sa predsednikom opštine Prijepolje, Emirom Hašimbegovićem, na biznis strani NIN-a plaćeno je 132.547 dinara. I ove godine, sa stavke usluge informisanja javnosti, izdvojena su sredstva za štampanje plakata i diploma za izložbe stoke, što je radnja „Poligraf“ naplatila 36.000 dinara. RTV „Enigma“ je za emitovanje obaveštenja od opštinske uprave u 2014.godini zaradila 4.200 dinara.

Za usluge informisanja javnosti 0,08 % budžetskih sredstava

Trend smanjenja izdvajanja novca za informisanje javnosti nastavio se i u 2015. godini. Sa planiranih dva miliona dinara, Prijepolje je bilo jedna od opština u Srbiji koja je namenila najmanje novca za ove namene. Pri tom je rebalansom budžeta iznos na ovoj stavci smanjen za još milion dinara, a u skupštinskoj Odluci se ne navodi za koje druge namene je novac raspodeljen. Od preostalih milion dinara potrošeno je 880.147 dinara.

Mediji-2015-300x254

Novac su dobila tri prijepoljska medija. TV Forum je od emitovanja obaveštenja i čestitki, direktnih prenosa sednica i za produkciju 4 emisije uživo i emisiju povodom obeležavanja godišnjice stradanja u Štrpcima prihodovala 412.547 dinara. IP Polimlje je za objavljivanje oglasa, reportaža i tekstova u okviru projekta „Maline 2015.“, čija je vrednost bila 100 hiljada dinara, ukupno naplatilo 396.600 dinara. Objavljivanje jednog obaveštenja Preduzetničkoj radnji za proizvodnju televizijskog programa PP media, na istoimenom portalu plaćeno je 20.000 dinara, koliko je na primer, te godine koštala jedna strana intervjua ili kolor reportaže u Listu Polimlje. Za diplome, zahvalnice, plakate i takmičarske brojeve 36. izložbe stoke iz budžeta je izdvojena 51.000 dinara.

I ova sredstva potrošena su mimo javnog konkursa koji je opština Prijepolje, prema Zakonu o informisanju i medijima bila obavezna da raspiše. Naime, po ovom Zakonu lokalne samouprave obezbeđuju iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuju ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa. Opštinska vlast iskoristila je rupu u Zakonu kojim je precizirano raspisivanje konkursa, ali nisu predviđene nikakve sankcije u slučaju da se konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja ne raspiše.

Tako se novac i u 2015. godini umesto na projektno sufinansiranje medija, koje bi bilo u javnom interesu građana i građanki Prijepolja, trošio na uglavnom komercijalne usluge – obaveštenja, oglase, reklame..

„Mislim da je uspeh projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja od javnog značaja u poslednje dve godine polovičan. Dakle, bar polovina lokalnih samouprava obezbedi da novac koji je namenjen javnom interesu bude usmeren na promovisanje loklane garniture na vlasti. Kada bi se izdvajalo bar 2% lokalnog budžeta za projektno sufinansiranje, to bi bilo i podnošljivo. Ali, s obzirom na to da se u proseku izdvaja jedva 1%, projektno sufinansiranje nije dalo ni minimum očekivanih i potrebnih rezultata“, smatra generalni sekretar UNS-a, Nino Brajović.

Direktorka TV Forum, Mileva Malešić smatra da je visina izdvajanja sredstava za usluge informisanja u opštini Prijepolje srazmerna želji lokalne vlasti da građani i građanke budu pravovremeno i istinito informisani.

„Vlast želi poslušne, a ne dobro informisane, aktivne i odgovorne građane. Tako u opštinama poput prijepoljske, gde vlast nema svoje medije, medije u vlasništvu partijskih drugova ili biznismena bliskih vlasti, izdvajanja su minimalna, samo 0,11% budžeta. Podsećam da medijska koalicija zagovara 2% budžeta za finansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa. I ta minimalna sredstva se troše za marketing usluge, promocije vladajuće partije ili koalicije, obaveštenja, direktne prenose skupštinskih zasedanja, što nije informisanje u javnom interesu već u interesu nalogodavaca koji raspolažu budžetom. Nijedne godine, ta minimalna sredstva nisu u celosti potrošena. Rebalansom je vršena preraspodela za druge budžetske potrebe. Jednostavno ne postoji potreba i želja da se podrže medijski sadržaji u javnom interesu“, ističe Mileva Malešić.

Polovina sredstava potrošena bez konkursa

U 2016. godini za usluge informisanja javnosti odvojeno je tri miliona dinara ili 0,28 odsto budžeta a do 11. avgusta potrošeno je mimo javnog konkursa skoro 50 odsto sredstava sa ove stavke, odnosno 1.428.449 dinara. Raspisan je i prvi javni poziv za sufinanisiranje projekata iz oblasti javnog informisanja i za to izdvojeno 1.200.000 dinara.

Od novca koji je u izbornoj godini potrošen mimo javnog konkursa, najviše je dobio PP media, kom je do polovine maja isplaćeno 547.000 dinara. Prema računima, objavljivanje jednog obaveštenja na portalu PP media je koštalo u rasponu od 20.000 do 25.000 dinara, video prilozi po 20.000, snimanja i izveštavanja 50.000, a emitovanje reportaže na RTV Novi Pazar 60.000 dinara.

TV Forum je do 11. avgusta isplaćeno 532.679 dinara za obaveštenja, direktne prenose skupštinskih zasedanja, praznične čestike, produkciju emisija. Prema cenovniku ove televizije jedno emitovanje obaveštenja u trajanju od 30 sekundi košta 270 dinara, praznična čestitka 5.000 dinara, prenos skupštinskog zasedanja po danu 39.500 dinara, koliko košta i produkcija emisije od 55 minuta.

IP Polimlje je do polovine jula od opštine za objavljivanje oglasa u visini od 6.000 do 25.000, intervjua u novogodišnjem broju od 23.400 dinara i 6 tekstova u susret izborima koji su koštali 100.000 dinara, prihodovalo 310.900 dinara.

Glasu Zapadne Srbije je za usluge praćenja i izveštavanja javnosti o odlukama Skupštine plaćeno 60.000 dinara.

Javni konkurs – usaglašavanja i sporovi

Opština Prijepolje raspisala je 29. aprila javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti informisanja, da bi 13. maja, poslednjeg dana roka za podnošenje predloga projekata na konkurs, na predlog Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, izmenjen deo javnog poziva jer nije bio usaglašen sa zakonom, a rok produžen za sedam dana. Sporan je bio deo da se mogu finansirati „Projekti proizvodnje medijskih sadržaja koji se bave istinitim, nepristrasnim, pravovremenim i potpunim informisanjem javnosti o radu organa lokalne samouprave (predsednika i zamenika predsednika Opštine, Skupština opštine, Opštinskog veća, Opštinske uprave, mesnih zajednica, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, direktan prenos sednica Skupštine opštine)“, jer izveštavanje o radu predstavnika lokalne vlasti ne predstavlja javni interes.

kONKURS-2016-2

Pokušaj upakivanja interesa lokalnih vlasti u javni interes konkursa nije bila retkost u mnogim loklanim samoupravama u Srbiji.

„To je čest zahtev u konkursima, ali je Koalicija novinarskih i medijskih udruženja uspevala da, ukazujući na nepravilnosti, utiče na izmenu konkursa u kojima se pod medijskim sadržajem od javnog značaja isključivo podrazumeva i praćenje rada lokalnih samouprava“, navodi Nino Brajović.

Sredstva po konkursu je dobilo šest medija. Informativno preduzeće Polimlje je za projekat „Društvena mreža-Polimlje“ dobilo 450.000 dinara, PP media za projekat Razvoj kulturnog turizma u multietničkoj sredini dobio je 50.000 dinara. Projekat Foruma žena Prijepolja „Pravovremena i tačna informacija kao dobro seme za moju njivu“ podržan je sa 350.000 dinara. Za projekat „Obrazovani mladi za bolje Prijepolje“ Udruženju “Razvoj UE“ iz Užica opredeljeno je 50.000 dinara. Projekat Informativnog centra Priboj „Prijepoljski mozaik“ dobio je podršku u iznosu 150.000 dinara. Preduzeće za usluge i informisanje Ekran OD., Enver Islamović i dr., iz Novog Pazara, dobilo je 150.000 dinara za projekat „Informisanje javnosti o radu lokalne samouprave i društvenim dešavanjima u Prijepolju“.

Predlog odluke o raspodeli sredstava donela je Komisija koju su, na predlog Koalicije novinarskih i medijskih udruženja, činili Nadežda Tošić – predsednica komisije, Stojan Marković i Petar Jeremić kao članovi komisije.

Nezadovoljna odlukom Komisije, RTV Novi Pazar je pokrenula upravni spor protiv Opštinske uprave Prijepolja navodeći da Preduzeće za usluge i informisanje Ekran OD., Enver Islamović i dr., iz Novog Pazara, koje je za projekat „Informisanje javnosti o radu lokalne samouprave i društvenim dešavanjima u Prijepolju“ dobilo 150.000 dinara, ne ispunjava uslove konkursa jer signalom ne pokriva teritoriju opštine Prijepolje, da do završetka konkursa nije bila registrovana u APR-u, kao i da informisanje javnosti o radu lokalne samouprave kako stoji u nazivu projekta, nije javni interes građana.

Kada se pogleda šira slika projektnog finasiranja medija u Srbiji primetno je da još uvek lokalne samouprave na različite načine zaobilaze raspisivanje konursa.

„Oko 130 od 166 lokalnih samouprava (gradova i opština) u Srbiji ove godine raspisalo je konkurse za projektno sufinanasiranje proizvodnje medijskih sadržaja. Nedostaci tih konkursa su u tome što veliki broj opština i gradova ne pristaju na članove komisije koje predlažu profesionalna novinarska i medijska udruženja, kao što je neformalna Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres), nego komisije „nameštaju“ tako da u njima budu predstavljeni „medijski eksperti“ i nereprezentativna novinarska udruženja. Ustvari, polovina opština i gradova direktno, ili posredno, tako što ne prihvataju predložene kandidate reprezentativnih novinarskih i medijskih udruženja, zaobilaze javne konkurse za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja.“, tvrdi generalni sekretar UNS-a, Nino Brajović.

Јавна-предузећа-табела-медији-845x420

 

Da li je ovo mnogo novca za informisanje?

Da li je 1.200.000 dinara, koliko je po konkursu opština Prijepolje izdvojila, dovoljno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja građana i građanki?

„Činjenica da prethodnih godina nisu ni raspisivani konkursi za projektno finansiranje eliminiše pitanje sluha za javni interes. Naravno da ova sredstva nisu dovoljna, ali ovo je budžet prethodne političke garniture. Ne bih žurio sa komentarisanjem poteza aktuelne vlasti, ona treba tek da pokaže ima li sluha za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja. Kao što znate, tek sledi projektovanje budžeta za narednu godinu“, mišljenja je direktor i glavni i odgovorni urednik IP „Polimlje“, Muharem Mutabdžija.

„Konkurs je raspisan krajem aprila ove godine. Šta je sa preostalih 1.800.000 dinara, pitali smo? Dobili smo odgovor da su već potrošena. Ponovo se potvrdilo staro pravilo. Mediji bliski vlasti dobijaju i mimo konkursa sredstva na razne načine. „Lider“ na medijskoj sceni u Prijepolju po, iz budžeta opštine Prijepolje dobijenim sredstvima, postao je portal pokrenut neposredno pred izbornu godinu. Za samo četiri meseca iz budžeta je povukao 547.000 dinara, više od mnogo uticajnijih medija zajedno kao što su Televizija Forum i nedeljnik „Polimlje“, tvrdi direktorka i glavna i odgovorna urednica TV Forum, Mileva Malešić.

Kada se saberu davanja opštinske uprave medijima za usluge informisanja javnosti najviše sredstava su dobila dva medija u Prijepolju. Forum žena Prijepolja, odnosno TV Forum je za komercijalne usluge za tri i po godine ukupno isplaćeno 2.990.636 dinara i 350.000 dodeljenih po konkursu za sufinansiranje projekta u 2016. godini. IP Polimlje je za ovaj period ukupno prihodovalo 1.891.774 dinara i 450.000 po konkursu.

СУСЕДНЕ-ОПШТИНЕ

Da li je ovo mnogo, možda je najlakše utvrditi ako se uporedi koliko su opštine i gradovi u okruženju izdvajali za informisanje i koliko su samo po konkursima za sufinasiranje projekata u oblasti informisanja dodelili medijima u 2016. godini. Opština Priboj je za oblast informisanja u budžetu za 2016. izdvojila 6.000.000 dinara, a po konkursu za medijske projekte Informativnom centru Priboj je samo za jednu godinu dodelila 4.200.000 dinara. Nova Varoš je za 2016. za sufinansiiranje projekata u oblasti informisanja odvojila 3.000.000 a, na primer, za projekat Novovaroškim novinama dodelila 1.680.000 dinara. Grad Užice, iako nije svetao primer načina raspodele sredstava po konkursu, izdvojio je 8 miliona za ovu oblast, a recimo TV 5 plus je za projekat dobila 2.100.000 dinara, a TV Lav 1.940.000 hiljada dinara. Kada se saberu iznosi koje su dobili prijepoljski mediji za komercijalne usluge za tri i po godine i po konkursu u 2016, zbir je manji od 6 miliona dinara, što je recimo iznos koji je samo u 2016. godini nerazvijenija opština Priboj raspodelila po konkursu za informisanje.

Planirana izdvajanja u budžetu u poslednje 4 godine i potrošenih 7.546.321 dinar i način trošenja tog novca, dovoljno govore koliko predstavnici lokalne samouprave u Prijepolju pridaju značaja informisanju javnosti i koliko prepoznaju interes javnosti u informisanju.

Ovaj tekst je proizveden u okviru granta koji finansira Evropska unija, dodeljenog u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost foruminfo.rs i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije.

Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „U vašem Fokusu“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Poslovno udruženje Lokal pres i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, u okviru Medijskog programa 2014.

foruminfo.rs

nuns u fokusu