Mladi

Kada je u pitanju segment mladih PU „Lokal pres“ aktivno radi na unapređenju informisanosti mladih u lokalnim sredinama. Udruženje kroz različite programe doprinosi podizanju nivoa Medijske i informacione pismenosti srednjoškolaca i studenata, podstiče lokalne medije da kreiraju sadržaja za mlade, pomaže razvoj medija za mlade i zagovara da lokalne samouprave deo sredstava iz budžeta odvoje za kreiranje sadržaja za mlade.

 

Programi Medijske pismenosti za srednjoškolce i studente

 

Asocijacija godinama organizuje „Letnje novinarske škole“ i druge edukativne programe na kojima srednjoškolci uče kako da kreiraju medijske sadržaje, stiču osnovna znanja o medijima i medijskoj pismenosti. Do sada je kroz različite edukativne programe prošlo nekoliko stotina mladih iz svih krajeva Srbije. Takođe, PU „Lokal pres“ podstiče redakcije da u svoj rad ukljuće mlade iz lokalnih sredina, pa je obavezan deo većine realizovanih obuka za mlade i praksa u lokalnim medijima. U ovaj vid povezivanja mladij i lokalnih medija bile su uključene redakcije „Lozničkih novosti“, „Sremskih novina“, „Jugpress“-a, „Krug“-a, „Kraljevačke televizije“, „Glasa Podrinja“, produkcije “Roma world“…

 

Kreiranje sadržaja za mlade i o mladima

 

PU „Lokal pres“ podstiče lokalne medije da kreiraju sadržaje za mlade ciljne grupe, smatrajući da se na taj način može privući nova i odgajiti buduća publika medija. Neki od serijala koji su u prethodnom periodu realizovani su: „Kreativna budućnost lokalnih zajednica“, „Mladi kao politički lideri u Srbiji“, „Mladi i politički izazovi“, „Mladi i nacionalizam“, „Mladi i ekstremizam“…

 

Razvoj medija za mlade

 

Udruženje pruža pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz edukaciju, treninge, konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd. Podstiče se kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe. PU „Lokal pres“ organizovao je i niz edukacija za novinare i urednike lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade ciljne grupe.

 

Javno zagovaranje „ZA sadržaje za mlade“

 

Javno zagovaranje koje PU Lokal pres namerava da sprovede kao glavni cilj postavlja obavezu lokalne samouprave da deo sredstava, koje inače dodeljuju kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, /linije 481 i 423/ izdvoje i usmere na projekte koji će kreirati sadržaje za mlade, a ne o mladima, tako što će uključiti mlade u kreiranje medijskih sadržaja.