Zastupanje i zagovaranje

PU „Lokal Pres“ osnovano je radi unapređenja, privređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja njihovih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i i drugim organima i organizacijama.

 

Zastupanje zajedničkih interesa članica pred državom i lokalnim samoupravama

 

PU „Lokal pres“ aktivno doprinosi zaštiti interesa lokalnih medija i informisanja u lokalnim sredinama. Kada su interesi lokalnih medija u PU „Lokal pres“ u svojim zagovaračkim inicijativama  obraća se državnim organima, institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Udruženje hitno reaguje u postupcima kršenja sloboda i prava lokalnih medija i novinara.

Takođe, aktivno zastupa ekonomske interese lokalnih medija. Tako je, na primer, jedan od bitnih zahteva PU „Lokal pres“ u prethodnom periodu bilo oslobađanje medija od PDV-a za sredstva dobijena kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa.

Predstavnici PU „Lokal pres“ učestvovali su u izradi Nacrta startegije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, zastupajući tom prilikom interese lokalnih medija.

 

Zagovaranje za bolju implementaciju Zakona o javnom informisanju i medijima na lokalnom nivou

 

PU „Lokal pres“ zajedno sa neformalnom koalicijom novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) aktivno učestvuje u unapređenju procesa projektnog sufinansiranja medija koji je počeo usvajanjem novih medijskih zakona avgusta 2014. godine.

Zakon o javnom informisanju i medijima obavezuje državu da izađe iz vlasništva u medijima i umesto direktnog finansiranja uvodi sistem javnih konkursa gde stručne komisije odlučuju o budžetskom sufinansiranju medijskih projekata od javnog interesa.

Jedna od aktivnosti koje PU „Lokal pres“ svakodnevno sprovodi je monitoring konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u 33 lokalne samouprave. Kroz ovaj monitornig proverava se pravna valjanost samog konkursa i konkursnih procedura i reaguje u slučajevima njihovog kršenja.

U pitanju su sledeće lokalne samouprave – Mladenovac, Novi Kneževac, Odžaci, Koceljeva, Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Velika Plana, Golubac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola, Kragujevac, Despotovac, Rekovac, Svilajnac, Bor, Knjaževac, Lučani, Čačak, Raška, Varvarin, Kruševac, Trstenik, Ćićevac, Ražanj, Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje.

 

Javno zagovaranje „ZA sadržaje za mlade“

 

Glavni cilj javnog zagovaranja „ZA sadržaje za mlade“ je obavezivanje lokalnih samouprava da deo sredstava,  namenjenih za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa /linije 481 i 423/  kroz postojeće konkurse, izdvoje i usmere na projekte  za kreiranje sadržaja za mlade. Ova inicijativa podrazumeva aktivno uključivanje mladih u kreiranje medijskih sadržaja na lokalnom nivou.

Kampanja javnog zagovaranja „ZA sadržaje za mlade“ tokom 2020. godine će se  sprovoditi u dve lokalne samouprave.