Reč članica

Stojan Marković, Čačanske novine – Čačak

Socijalni i profesionalni položaj novinara u lokalnim medijima, kao i ostalih zaposlenih, vrlo je nesiguran i u velikoj meri doprinosi  praksi autocenzure

 

Dejan Miladinović, Grad – Kruševac

Lokal pres je trenutno jedina asocijacija koja probleme i potrebe lokalnih medija ima u svom fokusu. Utoliko su i značaj i odgovornost ove asocijacije veći

 

Miodrag Mandić, Naše novine – Temerin

Lokalni mediji se danas nalaze u veoma teškoj poziciji ako govorimo o medijima koji su profesionalni i neutralni, dok navijački nastrojeni mediji imaju znatno manje finansijskih problema

 

Vladimir Malešić, TV Forum – Prijepolje

Lokalni mediji su najvažniji u informisanju građana u lokalnim zajednicama i bez obzira na trenutnu tešku finansijsku situaciju oni moraju i siguran sam, oni će opstati. Kako? Upravo okupljeni, umreženi u udruženja ili asocijacije poput Lokal presa

 

Andrijana Maksimović, Reč naroda – Požarevac

Problemi sa kojima se suočavaju lokalni mediji sve su brojniji i složeniji, pre svega usled raznih vidova pritisaka na medije, od kojih je najučestaliji (i najefikasniji) finansijski. Pojam „javni interes“ se zloupotrebljava, a napori medijskih udruženja se sistematski i planski obesmišljavaju

 

Dragan Đorđević, Sremske novine – Sremska Mitrovica

Ekonomska kriza  u kojoj posluju lokalni mediji  traje godinama. Finansijski ugroženi mediji su sve izloženiji pritiscima i ucenama centara ekonomske i političke moći. Samim tim, njihov nepovoljan ekonomski položaj onemogućuje u mnogome uredničku nezavisnost.