GRADSKI BUDžET KAO (NE)OBAVEZUJUĆI AKT (7)

„Isparile” krupne investicije

Ne zna se kada su i po čijoj odluci neke kapitalne investicije jednostavno izbačene, a sa druge strane ubačene druge koje uopšte nisu postojale u budžetu, poput asvaltiranja ulica uoči izbora

Kada je usvajan gradski budžet za 2016. godinu za kapitalne investicije bilo je predviđeno 632 miliona dinara. U odnosu na ukupne planirane prihode budžeta od celih 10,8 milijardi dinara ovoliko odvojenih U fokusu 340-x-90sredstava za investicije je malo i skromno, ali u skladu sa proklamovanom politikom štednje aktuelne gradske vlasti zbog, kako stalno navode, nasleđenih velikih dugova od prethodnika, činilo se da ovim ulaganjima lokalna vlast hoće da pokaže kako ipak želi da zadrži i razvojni korak u skromnim uslovima.
I izbor kapitalnih objekata u koje je trebalo ulagati činio se manje više primeren tom cilju. Igor Mitrović, član Gradskog veća za finansije, nabrojao je prilikom usvajanja budžeta da će se ulagati u kapitalno održavanje objekata osnovnog obrazovanja 143 miliona dinara, u kapitalno održavanje objekata srednjeg obrazovanja 21 milion dinara, za izgradnju servisne saobraćajnice u Radnoj zoni „Servis 2” 37 miliona dinara, za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže 84 miliona dinara, za arterske bunare 23 miliona, za rekonstrukcoiju bioskopa „Šumadija” 50 miliona miliona dinara… I sledi spisak ostalih ulaganja.
Sada, kada je godina na izmaku, vidi se da usvojeni budžet sa planom investicija nije striktno poštovan i da je za gradsku vlast više bio jedan široki neobavezujući okvir da se nešto od nabrojanog izgradi, ali i da se investira u objekte kojih u ovoj odluci nema. Pri tome se ne zna ko je i kada doneo odluku da se plan investiranja menja, jer, kao što je poznato, rebalansa budžeta koji bi takve promene ozvaničio nije bilo.

Ulice umesto servisne saobraćajnice

Kada se pogleda odluka o budžetu grada, redosled kapitalnih ulaganja nije onakav kakav je predstavio gradski većnik Mitrović, već je na prom mestu izgradnja servisne saobraćajnice u radnoj zoni „Sevis 2” od 37 miliona dinara. Ovakav objekat u potpunosti odgovara karakteru kapitalnih ulaganja, jer se izgradnjom infrastrukture u jednoj radnoj zoni stvaraju uslovi za dovođenje novih investitora.
Možda je zbog toga upravo ova saobraćajnica stavljena na prvo mesto za ulaganje. Ali, praksa je pokazala drugo, pa ta ulica koja je trebalo da otvori pristup ka 10 hektara još uvek neprodatih lokacija u zoni nije ove godine ni započeta, a kamoli izgrađena.
Umesto nje pred prolećne lokalne izbore rekonstruisan je jedan broj ulica u centralnim i drugim delovima grada, a da ta stavka u budžetu pod rubrikom kapitalnih ulaganja nije ni postojala. Tada je objavljeno da je za „prolećno uređenje grada” obezbeđeno 102 miliona dinara, ali nije rečeno iz kojih sredstava.
Tako je asvaltirana Gajeva ulica na Košutnjaku uz utrošak pet miliona dinara, Miloševa ulica od Male vage do Teatra, za šta je potrošeno osam miliona, Ulica cara Dušana, čije je asvaltiranje koštalo osam miliona dinara, a presvučene su novim asvaltom i ulice Dragoslava Srejovića i Vojislava Kalanovića.
Ubiranje izbornih poena bilo je očigledno preče od držanja odluke o budžetu. Tada su započeli i radovi na izgradnji Ulice Dušana Đorđevića, koja se u etapama gradi godinama, koji su potrajali do jeseni i u koje je uloženo 18 miliona dinara.
Za razliku od doterivanja gradskih ulica, održavanje lokalnih, nekategorisanih i atarskih puteva bilo je planirano u gradskom budžetu u rubrici kapitalne investicije, pa je za te namene na sedam lokacija utrošeno planiranih 128 miliona dinara, i to takođe pred izbore. Zapravo, pretpostavka je da su sve pare potrošene pošto zvanični izveštaj o utrošku sredstava nije objavljen.
No, za razliku od ovog primera ima još objekata, pored servisne saobraćajnice u radnoj zoni, koji su planirani u budžetu kao kapitalne investicije, ali nisu izgrađeni bez pravog obrazloženja kada je doneta odluka da se jednostavno izbrišu.

Bioskop „Šumadija” na čekanju

Nekadašnja gradska dvorana „Šumadija”, koja je u budžetu za ovu godinu preimenovana u bioskop, trebalo je po odluci da bude rekonstruisana i da u te svrhe bude uloženo 50 miliona dinara. Krajem novembra ova investicija nije ni započeta. Dejan Dačović, direktor ustanove „Dom omladine”, kojoj bioskop pripada, kaže da radovi nisu započeli jer je u toku izrada projekta i priprema tendera za izvođače 05-1-sumadijaradova.
Pri tom su sredstva za izradu projekta obezbeđena od Ministarstva kulture u okviru projekta „Gradovi u fokusu”, a ugovor o toj donaciji potpisan je pre dva meseca. Na projektu rekonstrukcije, kako kaže Dačović, mora dugo da se radi jer je predviđena detaljna i obimna obnova objekta. Ali, ako je odluka o stavljanju ove investicije na budžetski spisak za ovu godinu zar sve ovo nije moralo da se zna na vreme i da projekat blagovremeno bude spreman. Očigledno nije, pa ćemo te radove sačekati za neku narednu budžetsku godinu.
Ista je sudbina planiranih radova na investicionom održavanju, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji zgrade Instituta za strna žita. Po odluci o budžetu za te namene bilo je planirano 17 miliona dinara. Do danas ništa od tih radova nije ni započeto. Direktor instituta Blagoje Kovačević kaže da je bilo planirano da se u njihovom objektu izgradi Centralna laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka, pa je usput i cela upravna zgrada trebalo detaljno da se obnovi. Zašto se od toga odustalo i da li će i kada nešto da se radi, u Institutu nemaju nikakvih informacija od uprave grada.
Slično kao bioskop „Šumadija” bez ikakvih ulaganja planiranih u budžetu ostale su i predškolske ustanove „Nada Naumović” i „Đurđevdan”. Za rekonstrukcije objekata u ovim ustanovama predviđeno je u budžetu za ovu godinu 17,2 miliona dinara. I ova dva objekta u vreme kada bi radovi trebalo da budu gotovi, ili se privode kraju, stigli su tek do faze projektovanja.
Kako kaže Milka Simić, direktorka Ustanove „Nada Naumović”, tek ovih dana raspisana je javna nabavka za izradu projekta rekonstrukcije obdaništa „Bambi”, koje pripada „Nadi Naumović” i obdaništa „Kolibri”, koje pripada „Đurđevdanu”, zato što se kuhinje za cele ustanove nalaze u tim objektima. Planirana je rekonstrukcija obe kuhinje, ali i ostalih delova tih zgrada. Zašto do sada ništa nije urađeno i kada će – rukovodstva ustanova nisu obaveštena.

Obnova škola traje

Slično je prošao i Knjaževsko srpski teatar za čiju je rekonstrukciju po budžetu bilo predviđeno 3,75 miliona dinara. Ni ovde nije potrošen ni jedan dinar i nikakvih radova nije bilo. To smo nezvanično saznali od službenika pozorišta, jer je uprava zajedno sa ansamblom na inostranoj turneji.
Ono za šta se zna da je rađeno onako kako je u budžetu zapisano jeste kapitalno održavanje i izgradnja objekata osnovnog obrazovanja, za šta je planirano 142,8 miliona dinara, i kapitalno održavanje objekata srednjeg obrazovanja, u šta je trebalo uložiti 21 milion dinara.
Objavljeno je da su ova sredstva namenjena za detaljanu rekonstrukciju 12 osnovnih i pet srednjih škola. Prvo je krenula rekonstrukcija Osnovne škole „Moma Stanojlović”, gde su radovi obavljani u sklopu projekta povećanja energetske efikasnosti, odnosno uštede toplotne energije, pa je obnavljana stolarija, instalacije, izolacija zgrade. Po informacijama koje su dospele do javnosti, grad je u toj investiciji trebalo da učestvuje sa devet miliona dinara.
Isti projekat radi se iz sredstava grada i države i u školi „Milutin i Draginja Todorović” i trebalo bi da su u obe škole radovi privedeni kraju. Šta je sve rađeno u preostalim školama preciznije podatke nemaju ni u Školskoj upravi, koja za ove poslove nije nadležna, niti u aktivima direktora osnovnih i srednjih škola, pa nas upućuju na gradsku upravu.
Sticajem okolnosti istovremeno su ove godine u jednom broju osnovnih i srednjih škola obavljani radovi finansirani iz eropskih fondova sa 200 miliona dinara, kao pomoć školama oštećenim u majskim poplavama. Novac su iz ovih fondova dobile škole Druga kragujevačka gimnazija, Trgovinsko ugostiteljska škola „Toza Dragović” i osnovne škole „Vuk Karadžić” i „Treći kragujevački bataljon”.
Jedna od kapitalnih investicija gde su radovi obavljani, ali ne u obimu koji je bio zacrtan budžetom je „izrada projekata i izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim mrežama”. Za tu namenu je u budžetu bilo planirano 83,4 miliona dinara. Prema zvaničnoj informaciji iz JKP „Vodovod”, iz gradskog budžeta je ove godine finansirana izgradnja novih linija vodovoda i kanalizacije i rekonstrukcija starih vodova, a vrednost dosadašnjih radova i onih ugovorenih do kraja godine je 56 miliona dinara.
Izvesno je još da je bilo radova i ulaganja budžetskih para u investiciono održavanje i izgradnju sportske infrastrukture, što je još jedan od kapitalnih projekata. Za ovu namenu planirano je 16,1 milion dinara i ta sredstva delom su, po svemu sudeći, uložena u izgradnju terena sa veštačkom travom na pomoćnom terenu Stadiona „Čika Dača”.
Za preostale objekte sa spiska kapitalnih investicija iz gradskog budžeta, koji bi trebalo da bude obavezujući, sa velikom izvesnošću se može reći da nisu ni započeti. Kažemo sa velikom izvesnošću jer pouzdanu informaciju od nadležnih za pitanje investicija za ovaj broj nismo mogli da dobijemo. Usledilo je obećanje da ćemo odgovore dobiti za sedam dana jer oni traže detaljniju pripremu.
ŠTA JOŠ NIJE IZGRAĐENO

Na ledu „Kopaonik” i „Ratko Mitrović”

Lista objekata za koje, iako bez zvanične potvrde, ali na osnovu uvida na terenu, možemo reći da su 04-a-2-odmaralište na Kopaoniku_3brisani sa spiska investicija za ovu godinu, iako se zvanično nalaze u odluci gradskog budžeta, nije mala. Tako je izostalo ulaganje za izvođenje radova na investicionom održavanju, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji poslovne zgrade u Kumanovskoj ulici. Reč je o bivšoj upravnoj zgradi Građevinskog preduzeća „Ratko Mitrović” koju je Skupština grada kupila za svoje potrebe, ali prethodno treba da je dovede u red. Planirana vrednost radova je bila osam miliona dinara.
Takođe je izostalo ulaganje 10 miliona dinara u sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju poslovne zgrade Uprave grada, kao i isto toliko ulaganje u rekonstrukciju mokrih čvorova u zgradi opštine. Nije bilo ni planiranih radova na investicionom održavanju odmarališta na Kopaoniku, za šta je planirano sedam miliona dinara. Najzad, izostalo je izrada projekta i izvođenje radova na izgradnji kolskih i pešačkih staza na Groblju „Bozman”, u šta je trebalo uložiti 6,7 miliona dinara, kao i uređenje parkova i rekonstrukcija i izgradnja fontana, za šta je bilo namenjeno 10 miliona dinara.

PLANIRANE KAPITALNE INVESTICIJE ZA 2016. GODINU
U budžetu zapisano – 632 miliona dinara

1. Izgradnja servisne saobraćajnice u okviru Radne zone „Servis 2”
Vrednost – 36.735.311 dinara

2. Izgradnja kolskog i pešačkog prilaza objektu „Vizija” Velimira Stevanovića
Vrednost – 6.717.218 dinara

3. Obeležavanje biciklističke trake
Vrednost – 1.200.000 dinara

4. Izrada vertikalne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim putevima
Vrednost – 4.000.000 dinara
5. Investiciono održavanje i izgradnja sportske infrastrukture
Vrednost – 16.100.000 dinara
6. Održavanje lokalnih, nekategorisanih i atarskih puteva
Vrednost – 128.000.000 dinara
7. Izvođenje radova na investicionom održavanju, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji zgrade Instituta za strna žita
Vrednost – 17.000.000 dinara
8. Izrada projekata i izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim mrežama
Vrednost – 83.400.000 dinara
9. Investiciono održavanje objekata mesnih zajednica
Vrednost – 12.500.000
10. Izvođenje radova na investicionom održavanju, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji poslovne zgrade u Kumanovskoj ulici
Vrednost – 8.000.000 dinara
11. Izvođenje radova na održavanju, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji poslovne zgrade Uprave grada
Vrednost – 10.000.000 dinara

12. Rekonstrukcija mokrih čvorova u zgradi opštine
Vrednost – 10.000.000 dinara

13. Rekonstrukcija objekata PU „Đurđevdan” i „Nada Naumović”
Vrednost – 17.200.000 dinara

14. Kapitalno održavanje i izgradnja objekata osnovnog obrazovanja
Vrednost – 142.830.000 dinara
15. Kapitalno održavanje objekata srednjeg obrazovanja
Vrednost – 21.000.000 dinara

16. Investiciono održavanje odmarališta na Kopaoniku
Vrednost – 7.000.000 dinara

17. Rekonstrukcija bioskopa „Šumadija”
Vrednost 50.000.000 dinara

18. Rekonstrukcija Knjaževsko serbskog teatra
Vrednost – 3.750.000 dinara

19. Izrada projekta i izvođanje radova na izgradnji kolskih i pešačkih staza na groblju Bozman
Vrednost 6.700.000 dinara

20. Uređenje parkova, rekonstrukcija i izgradnja fontana
Vrednost – 10.000.000 dinara

Kragujevačke

nuns u fokusu