Radno mesto u jednom pravnom licu, a plata u drugom?