Pravna pomoć

Usluga pravne pomoći realizuje se neprekidno počev od decembra 2005. godine. Uspostavljena je uz pomoć tadašnjeg Švedskog Helsinškog Komiteta , a potom nastavljena uz podršku Civil Rights Defendersa. Pravna pomoć predstavlja projektnu aktivnost PU „Lokal pres“. Finansijska pomoć u realizaciji ove aktivnosti nastavila se potom kroz projekte Norveške Narodne pomoći, IREX /2011-2012/ i NED.

Cilj projekata vezanih za aktivnosti pravne pomoći je podrška lokalnim medijima da kroz profesionalno izveštavanje i primenu Novinarskog kodeksa doprinesu boljem kvalitetu informisanja građana u lokalnim zajednicama i opstanku lokalnih medija u Srbiji.

 

Realizacijom pravne pomoći članice PU „Lokal pres“ dobijaju:

  • Besplatno advokatsko zastupanje u pravnim postupcima koji se vode protiv njih ili koje one vode zarad svojih interesa a u skladu sa profesionalnih kodeksom.
  • Edukacije urednika i novinara o primeni medijskih zakona.
  • Savete i preporuke u procesu zagovaranja interesa lokalnih medija prilikom izmena i dopuna medijskih zakona.
  • Zastupanje interesa lokalnih medija prilikom primenjenih pritisaka u lokalnim zajednicima.
    Pravni monitoring sadržaja lokalnih medija.

 

Od 2005. godine do danas u radu pravne službe je bilo preko 120 sudskih slučajeva.

Kroz dugogodišnji pravni tim PU „Lokal pres“ uspostavljena je kvalitetna pravna pomoć koja uspeva da zaštiti slobodu govora novinara u lokalnim medijima u cilju kvalitetnog informisanja na lokalu.