O nama

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ počela je sa radom krajem 1995. godine. Nekoliko lokalnih štampanih medija okupilo se kako bi formirali neformalnu mrežu glasila koja uprkos snažnim pritiscima Miloševićevog režima izveštava u interesu javnosti i u skladu sa profesionalnim standardima.

 

„Ako ništa drugo, svako od nas će znati da nije sam u ovom ludilu“, rekao je tada Pavle Ćirović, direktor kragujevačkog nedeljnika „Svetlost“, i čovek koji je idejni tvorac i osnivač „Lokal presa“.

 

U osnovi ove ideje bila je činjenica koja je i danas aktuelna, da lokalni mediji jedino udruženi mogu ostvariti svoje interese.

 

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ kao pravno lice formalno je konstituisano 22. marta 2002. godine. Registrovano je za obavljanje delatnosti poslovnih udruženja sa sedištem u Kragujevcu.

 

Asocijacija „Lokal pres“ doprinosi slobodi medija i govora kroz unapređenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative.

 

Naziv Poslovnog udruženja je Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ Kragujevac.

Naziv Poslovnog udruženja na stranom jeziku je ASSOSIATION OF THE LOCAL INDEPENDENT MEDIA „LOCAL PRESS“. Skraćeni naziv poslovnog udruženja je PU „Lokal pres“.

 

MISIJA

 

Asocijacija „Lokal pres” kroz poboljšanje medijskih zakona unapredjuje profesionalne standarde i  unutrašnje kapacitete lokalnih medija obezbeđujući građanima kvalitetnu i objektivnu informaciju u cilju podsticanja slobode govora u lokalnim zajednicama.

Uspešno odgovarajući na potrebe članstva kroz usvajanje novih poslovnih modela i specijalizovane edukacije PU „Lokal pres” unapređuje profesionalne i tehničke standarde članstva, obezbeđujući finansijsku podršku članicama, a građanima u Srbiji pravovremenu, kvalitetnu i objektivnu informaciju u cilju podsticanja slobode govora na lokalnim nivoima.

 

VIZIJA

 

Asocijacija „Lokal pres“ doprinosi slobodi medija i govora kroz unapređenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative.

Uspešnom sinhronizacijom „Lokal pres“ aktivnosti sa misijom nevladinih organizacija i medija na lokalnom nivou „Lokal pres“ namerava obezbediti kontinuirani rad lokalnih medija – watchdog-ova u malim sredinama.

 

CILJEVI UDRUŽIVANJA

 

Asocijacija „Lokal pres“ je osnovana radi unapređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja interesa osnivača, a pre svega u oblasti novinsko izdavačke delatnosti i to kroz:

 

  • zastupanje strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama,
  • zajednički nastup na tržištu za poslove iz delatnosti članica,
  • jedinstvene nabavke repromaterijala za izdavanje i štampanje novina i drugih publikacija,
  • jedinstvenu obradu tržišta, marketing i poslovne komunikacije,
  • zajednička medijska istraživanja,
  • edukaciju kadrova i ispomoć u iskorišćavanju sredstava rada, stručnih i radnih potencijala članica,
  • bližu saradnju u funkciji poboljšanja komunikacija novinara i medija i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje članica.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

Adresa: dr Zorana Đinđića 8/6, 34000 Kragujevac

Telefon: +381 (34) 201-475

E-mail: lokpres@eunet.rs

 

Generalni sekretar: Snežana Milošević

PIB 101042192

Broj žiro računa: 160-45128-07

Broj deviznog računa: 54430-3-VA-52891-9

 

 

  OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU (PDF)

POTVRDA O IZVRŠENOJ REGISTRACIJI (PDF)