Nema potrebe da se bilo ko uskraćuje za bilo šta

Piše: Dijana Subotički Miletić

Ova priča mogla bi početi naslovom koji u sebi sadrži reč demanti ili još preciznije „demanti demantija“, ali odlučili smo da prepisku na relaciji RTV VK- JP Kikinda preko nedljnika „Kikindske“ iskoristimo kao BanerIstripovaniprimer za predstavljanje modela uskraćivanja prava javnosti da nešto sazna o organu javne vlasti- u ovom slučaju JP Kikinda, koje piše različite kvalifikacije umesto da omogući javnosti svoje akte dostupnim na sajtu.

Iz RTV VK redakcije do sada smo više puta ukazivali na probleme sa kojima se kao medijska kuća suočavamo u radu, odnosno u nastojanjima da dođemo do podataka koji bi morali biti javni- a javnost u radu je neophodan uslov u uspešnom i zakonskom funkcionisanju bilo kog javnog preduzeća.

nsz sa potpJedna od najznačajnijih vesti u Kikindi u 2015. godini bila je vest da je to mesto u kojem će odjednom prestati sa radom pet pravnih lica, od kojih četiri javna preduzeća i javna agencija, te da se otvara likvidacioni postupak nad njima, a njihovu delatnost preuzeće novoformirano javno preduzeće (JP Kikinda). A šta će biti sa radnicima? Prvo je saopšteno (iz opštine Kikinda) da će deo na evidenciju NSZ od 1. aprila 2015. da bi kasnije bilo objašnjeno da će se to desiti nekoliko sedmica kasnije.

Tragom ove vesti iz koje je proisteklo stotine novih, ali nijedna nije odgovorila na pitanje koliko je stavrno radnika prešlo, odnosno dobilo posao u novom javnom preduzeću, a koliko je novoprimeljnih, napisali smo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji smo uputili JP Kikinda 11. jula 2016. godine, u kojem smo tražili da nam dostave: spisak svih aktuelnih radnih mesta, sa navedenim brojem izvršilaca na svakoj poziciji, stručnom spremom svakog izvršioca na toj poziciji i brojem godina radnog iskustva na tim poslovima pre stupanja na radno mesto u JP Kikinda.

U odgovoru koji smo dobili piše- U prilogu odgovora dostavljamo Vam spisak svih aktuelnih radnih mesta u JP Kikinda, sa navedenim brojem izvršilaca na svakoj poziciji, stručnom spremom svakog izvršioca na toj poziciji i brojem godina radnog iskustva na tim poslovima pre stupanja na radno mesto u JP Kikinda, u skladu sa važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova JP Kikinda od 25.7.2016, koji se primenjuje od 1.8.2016. godine.

U naslovu priloga odgovora koji smo dobili ponovo stoji: „Spisak svih aktuelnih radnih mesta u JP Kikinda, sa navedenim brojem izvršilaca na toj poziciji i brojem godina radnog iskustva na tim poslovima pre stupanja na radno mesto u JP Kikinda“, dok ispod naslova, u zaglavlju tabele piše potrebno radno iskustvo.

Čelnici JP Kikinda su na dva mesta naveli da nam dostavljaju tačno one podatke koje smo zahtevali, a na jednom mestu stoji da je reč, ne o broju godina radnog iskustva na tim poslovima, nego o potrebnom radnom iskustvu, što hopitetički (kasnije će se ispostaviti) može značiti da neki imaju više iskustva od navedenog. Valja napomenuti da smo sve gore citirane dokumente učinili javnim, tako što redovno u prilogu naše priče na internetu ostavljamo mogućnost čitaocima da sami preuzmu skeniranu dokumentaciju.

Imajući u vidu podatke koje smo tražili, logično je bilo da zaključimo da su nam poslali informacije koje smo precizirali, što su podsećamo, čak na dva mesta u odgovoru i potvrdili, a ne one koje očigledno rukovodstvu JP Kikinda više odgovaraju. Međutim, to ih nije sprečilo da  lokalnom nedeljniku koji je preneo deo našeg istraživanja pošalju tzv. demanti bez ikakvog podatka ili dokaza da smo bilo gde pogrešili.

Javnost sada interesuje koliko osoba u JP Kikinda prima platu, po bilo kojoj mogućoj vrsti ugovora, koliko kikindske demanti jp sa potpod tog broja stvarno radi u JP Kikinda, jer poslata sistematizacija i dalje ne čini vidljivim sve moguće angažovane osobe.

Ostalo je nejasno zašto JP Kikinda još uvek ne daje precizan podatak: koliko je  tačno ljudi preuzeto i zadržano do današnjeg dana iz nekog od javnih preduzeća i agencije koji su u likvidaciji, a koliko ih je potpuno novoangažovanih? Jedino što smatramo neophodnim u ovoj epizodi zataškavanja informacija je objavljivanje preciznih brojeva.

Što se demantija oko fotografisanja zaposlenih tiče, o čemu je za VK govorila bivša zaposlena u JKP „6. oktobar“ Jasminka Popov, PR JP Kikinda Miroslava Obadić napisala je Kikindskimda je fotografisanje sprovedeno isključivo za potrebe brendiranja kancelarija, tj. obeležavanja vrata kancelarija imenom i prezimenom zaposlenih, stručnom spremom i nazivom radnog mesta, kao i fotografijom, što prema navodima Popove, ni u jednom trenutku nije rečeno zaposlenima kada su pitali svoje pretpostavljene zbog čega se fotografišu, nego su dobijali odgovor da ne znaju o čemu se radi, iako su morali to znati u slučaju da su tvrdnje koje Obadić iznosi istinite.

miroslava obadic sa potpOvim putem pozivamo čelnike najvećeg JP u gradu da nam odrede termin, kada možemo doći da snimimo vrata na kojima su fotografije zaposlenih, kao i da nam objasne zašto su fotografisali sve radnike JKP „6. oktobar“, kada su unapred znali da neće svi preći u JP Kikinda i postavljamo pitanje da li je svrsishodno na ovaj način trošiti novac?

Da JP Kikinda ume da objavljuje netačne informacije utvrdili smo ovog leta kada je JP Kikinda najavilo da počinje da naplaćuje parkiranje u Kikindi, a da će cena doplatne karte za parkiranje od 600 dinara, (objavili na svom sajtu) biti duplo niža od one koja je važila pre nego što su preuzeli obavljanje ove delatnosti, navodeći to kao pogodnost u poslovanju za korisnike. Pošto to nije tačno, jer je poslednja cena koju je Metroparking sever doo naplaćivao iznosila 300 dinara za doplatnu kartu (koju mnogi zovu kaznom jer nalog za plaćanje vozačima, ostavljaju kontrolori na vetrobranskom staklu i onima kojima je sms za plaćanje parkinga istekao 5 minuta), što znači da bi ona bila, ne duplo niža, nego duplo viša. Nakon emitovanja VK TV priloga, u kojem smo ukazali da se radi o obmani, JP Kikinda uputilo je Gradskom veću Kikinde zahtev za izmenu cene, što je na prvoj narednoj sednici i usvojeno, pa je cena doplatne karte vraćena na 300 dinara, a tekst na sajtu JP Kikinda je samo korigovan bez objašnjenja ili izvinjenja.

Podsećamo, zahtev koji se tiče radnih mesta u JP Kikinda poslali smo 11. jula 2016.godine, a odgovor smo dobili tek 19. avgusta, čime je prekoračen zakonski rok za dostavljanje informacija od javnog značaja. Na dva poslednja zahteva koje smo uputili, još uvek nisu odgovorili, a zakonski rok je za odgovore takođe istekao, zbog čega smo prinuđeni da se po ko zna koji put žalbom obratimo povereniku za informacije od javnog značaja.

U dva odgovora iz prethodnog perioda, JP Kikinda nas obaveštava da nam neće dostaviti tražene podatke, pa još uvek čekamo rešenja na žalbe. Nakon više VK javnih apela na nadležne u JP Kikinda da vode računa o zakonskim rokovima za dostavljanje informacija, jer u protivnom, kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja prave nepotrebnu gužvu ukazali smo da zahteve ne bismo ni slali, da čelnici JP Kikinda komunciraju sa našom redakcijom, jer je transparentnost neophodan uslov za uspešno funkcionisanje bilo kojeg javnog subjekta, a posebno onog koji sebe predstavlja kao “pretedenta” za najuspešniji model u Srbiji u oblasti reorganizacije javnog sektora!

Povodom netransparentnosti rada JP Kikinda, dva novinarska udruženja, NUNS i NDNV uputili su krajem prošlog meseca otvoreno pismo gradonačelniku Kikinde Pavlu Markovu u kojem ga podsećaju da je diskriminacija medija zabranjena domaćim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, i da niko nema pravo da uskrati informaciju od javnog značaja.

Međutim,  20. septembra 2016. gradonačelnik Pavle Markov izjavio je na konferenciji za medije da je razgovarao sa čelnicima JP Kikinda povodom problema na koji ukazuje VK, ali nijednom rečju nije se usudio da pozove nekoga od imenovanih u JP Kikinda da povećaju javnost u svom radu.pavle markov sa potp

-Odmah da Vam kažem da sam dobio informaciju da je tu bilo, da kažem, obostranog možda nerazumevanja, da postoji nekorektnost od strane jednog medija, tako mi je preneto, da se jednostavno iznose informacije koje nisu tačne, odnosno delimično tačne, dakle, u moru informacija i da se nekim grubim kršenjem istine pokušava tendenciozno, tako da kažem, stvoriti slika o tom javnom preduzeću- izjavio je Markov i dodao- Ovo Vam govorim kao nešto što sam  dobio kao infomaciju, da li je to zvanična informacija, ja ne znam, ali ono što će biti i moj zadatak, jeste da se prestane sa tim nekakvim eventualno nerazumevanjem i da jednostavno svi mediji, a i javna preduzeća funkcionišete na jedan, ja smatram normalan, civilizovan način, i da nema potrebe da se bilo ko uskraćuje za bilo šta: Da li što se tiče preduzeća za nekom istinom, ili što se tiče medija za nekim informacijama.

Ovde možete pogledati snimak izjave: https://youtu.be/Vqp70JvxRTU

VK ne traži ni razumevanje ni nerazumevanje, nego odgovornost u poslovanju, čiji sastavni deo čini javnost u radu, odnosno omogućavanje prava javnosti da zna. Ovde je javni interes da saznamo koliko je radnika u JP Kikinda u ovom trenutku koji nikada nisu radili u javnom sektoru do sada, a koliko je iz redova nekog od pet pravnih lica u likvidaciji?

 

Ovde možete preuzeti odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koji je VK uputio 11. jula 2016. na adresu JP Kikinda:

http://rtv-vk.rs/images/cetvrta/odgovor%20JP%20Kikinda%20na%20zahtev%20od%2011.07.2016.%20ok.pdf

A ovde novi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja nakon objavljenog demantija u Kikindskim:

http://rtv-vk.rs/images/cetvrta/zahtev%20JP%20Kikinda%2019.09.2016.%20ok.pdf

nuns u fokusu