Na račune četiri građevinske firme uplaćeno pet miliona dinara 

Nakon najavljene likvidacije JKP “6. oktobar” u Kikindi, plaćeno niz građevinskih izvođača po višim cenama u odnosu na tržišne

Komunalno preduzeće  uoči gašenja uložilo 6,5 miliona dinara mimo javnih nabavki

Piše: Dijana Subotički Miletić

http://www.rtv-vk.rs/index.php/novo/prva-prica 

U toku maja 2015.  godine najveće javno preduzeće u Kikindi primilo je fakture za navodno izvršeneBanerIstripovani višemilionske radove u vezi sa adaptacijom poslovnih prostorija naručioca: Javnog komunalnog preduzeća “6. oktobar” (JKP “6. oktobar”), a moguće i još nekih objekata. Na pojedinim fakturama koje su kasnije menjane, piše da su radovi obavljani u zgradama drugih javnih preduzeća poput JP Direkcije za izgradnju grada i Opštinske stambene agencije (OSA)  kao i u zgradi opštine Kikinda- otkriva VK. Reč je o ukupno četiri izvođača, od kojih su tri firme iz različitih gradova Srbije, a samo jedna iz Kikinde. Na taj način, JKP “6. oktobar” platio je 5,02 miliona dinara za građevinske radove koji nisu bili predviđeni planom javnih nabavki ovog preduzeća koji je usvojen u decembru 2014. godine, niti je sproveden zakonom obavezan proces javne nabavke. Nema dokumenata koji bi pokazali svrsishodnost ulaganja ovakave vrste, jer je preduzeće koje se likvidira platilo renoviranje prostorija koje mu više neće trebati. Pošto je te objekte kasnije preuzelo novoformirano Javno preduzeće Kikinda (a koje nije pravni naslednik JKP “6.oktobar), postavlja se pitanje zašto je novcem starog preduzeća plaćena obnova poslovnog prostora za drugo (novo) pravno lice.

TABELA 1 gradjevina ok

 

Živojin Markov koji je radio kao šef sektora opštih i pravnih poslova u JKP “6. oktobar” od 1985. godine, do 11. juna 2015. kada je odlukom lokalnih vlasti pokrenuta likvidacija “6. oktobra” radi otvaranja novog Zivojin Markov pravnik potp crna javnog preduzeća u Kikindi  za VK kaže da je početkom 2015.  godine sproveden samo tender za nabavku električne energije  za 2015. godinu na godišnjem nivou.
-Taj tender je sproveden i krajem januara zaključen je ugovor.  Oko 15. januara 2015. raspisan je još jedan tender- za kancelarijski materijal, a ugovor  je zaključen 2. ili 3. februara. Od dolaska gospodina Stefana Milojevića JKP “6. oktobar”  4. februara 2015. ni jedan tender u komunalnom preduzeću nije raspisan do odlaska preduzeća u likvidaciju- svedoči Markov uz opasku da su plaćeni višemilionski iznosi za razne fakture pa tako i one iz građevinskih firmi mimo bilo kakvog ranije usvojenog dokumenta, odluke, plana ili sprovedenog tendera.

Izvođač iz Sremske Mitrovice

Prvi izvođač bio je “Pjetro Argento” iz Sremske Mitrovice, koji je registrovan za preradu plemenitih metala. Firma je isporučila fakturu bez datuma prometa, izdavanja ili valute. Vraćena je na ispravku, mada ju je v.d. direktor JKP “6. oktobar” Živko Popadić prethodno overio. Ova faktura je plaćena dana 28.5.2015. godine. Kopija fakture koju imamo pokazuje specifikaciju i vrednost radova: građevinski radovi u baždarnici vredni su 460.920,00 dinara, u JP Direkcija za izgradnju grada  88.747,12, u opštini 351.654,00 u portirnici opštine 31.200,00 i prevoz nameštaja obračunat je po ceni od 68.060,00 dinara. Sve vrednosti su iskazane bez PDV. Ukupan zbir sa PDV-om iznosi 1.200.697,34 dinara. Opis nije jasan jer nedostaju količine. Nema priloga fakture, pa tako ni predatog predmera, predračuna niti, građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

Pošto ispravljena faktura nije stigla iz Sremske Mitrovice uplaćeni iznos se prvobitno vodio kao dati avans, da bi se kasnije došlo do fakture, koja je zavedena u „6. Oktobru“ pod datumom 25.11.2015. i ima delovodni broj 50306. Tu fakturu je takođe overio Živko Popadić, iako nije propraćena prilozima koji bi opisali izvedene poslove. Nova faktura ima sasvim drugačiji sadržaj. Među radovima se navode: postavljanje podnih pločica, krečenje, postavljanje laminata, gipsanih ploča i nabavka frižidera. Interesantno je da je cena krečenja u stavci 16: 460,80 dinara po metru kvadratnom, dok u stavci 26 za isti posao cena je 360 po metru kvadratnom. Od prvobitno navedenog prevoza nameštaja 68.060,00 nema ni traga u novoj fakturi. Lokacija izvedenih radova nije naznačena u fakturi.

Opisi sa fakture: mačka u džaku

Inženjer građevinarstva Milanko Bjelić, koji je do decembra 2015. godine, decenijama radio u Javnom stambenom preduzeću, odnosno Opštinskoj stambenoj agenciji (OSI) u Kikindi na poslovima gradnje, održavanja, kontrolisanja izvođača, za VK uporedio je cene koje je platio „6. oktobar“ sa aktuelnim cenama koje je u istom periodu plaćalo javno preduzeće i upozorio da su mnoge stavke neuporedivo skuplje u odnosu na iznose koji su odobravani na javnim tenderima drugih preduzeća.  On je naveo da su cene metra kvadratnih gips karton ploča, u 2015. bile od 1100 do 1300 dinara za kvadrat. Takođe, upozorio je na nedoslednosti u kompletnom izgledu fakture koja je plaćena.Milanko Bjelic gradjevinski inz potp crna

-Ovde samo piše „postavljanje gipsanih ploča“. Niti piše koja je vrsta ploče, koja je debljina, ni na kakvu podlogu se stavljaju. To bi trebalo da je opisno predstavljeno kada se navodi u poziciji, dok ovde mogu pročitati samo da je 40 kvadrata po 1.536 dinara, odnosno da je to 61.440 dinara. Po tržišnoj ceni treblo bi da košta 44.000 dinara.  Opis je neprimeren poziciji za gipsarske radove u građevinarstvu. Zatim, jedinična cena se ponavlja, opet piše gipsarski radovi šest i po metara, ne piše kvadratnih, dužnih, ništa ne piše! Fakturisano je 17.920 dinara, dok bi po stvarnim cenama to  trebalo da košta 7.150 dinara- istakao je Bjelić.

Na našu molbu da pogleda stavku „priprema i krečenje“, naš sagovornik je kratko odgovorio da je takav opis smešan!

-Ja sam te struke pa poznajem materiju, a onaj ko je nalogodavac isto tako mora da zna, šta podrazumeva priprema i kakvo je krečenje. Krečenje je stari način kad se  osnovnom, oksidnom bojom kreče zidovi, što su radile naše bake. Pripremanje podloge i bojenje poludisperzijom, to je savremenije. Poludisperzija je recimo Jupol, to su boje koje se sada proizvode, prodaju i ugrađuju za takvu vrstu pozicija u građevinarstvu. Ako kažemo da je izvođač ovde radio pripremu u vidu krpljenja da bi se nanela boja, tj. recimo Jupol, a ne krečenje, realna cena u građevinarstvu za takvu vrstu poslova je 100 dinara. Međutim, na ovoj fakturi je 66 kvadrata obračunato po ceni od 460,8 dinara. Opet sam izanalizirao kolika bi bila realna cena, umesto što je fakturisano 30.412 dinara, po tržišnoj ceni to je trebalo da košta 6.600 dinara- izričit je Bjelić.

Za njega, paradoks je stavka u kojoj piše „čišćenje i ribanje“.

-Šta se čisti, šta se riba? Ne znam! Sat je fakturisan po 768 dinara. Mi sve vreme govorimo o neto cenama na koje se kasnije dodaje PDV. I u računu lepo piše ukupan zbir, gde je dodat PDV. Pričamo o realnim tržišnim cenama bez poreza, čista usluga sa  materijalom. Ja bih voleo da znam šta je tih 768 dinara, da li  je to posao spremačice, čistačice, dakle nekog ko se angažuje da počisti prostoriju posle završetka svih radova? Ako su postavljene gips ploče i nov pod, treba prebrisati taj pod i eventualno stolariju. Ako je to rađeno u kancelarijama, onda su spremačice u tom preduzeću mogle same da prebrišu, jer sad su materijali toliko savremeni na vodenoj bazi, tu nema šta mnogo da se isprlja da bi se ribalo, strugalo, žuljalo nekim hemijskim sredstvima. Po mom mišljenju, ova je cena izuzetno visoka od 768 dinara u Srbiji. Voleo bih da znam čija je satnica tolika bez PDV-a sa takvim opisom zaduženja. Tržišna cena pomoćnog osoblja u gradu su 150 dinara po satu, pa neka je i 200 dinara sat plus PDV- začudio se Bjelić.

Kada smo mu u fakturi pokazali poziciju pod rednim brojem 18 gde piše kratko „liveni pod“, on je ocenio da je reč o neozbiljnom opisu.

-Od čega, na čemu, u kojoj prostoriji, tehnološki kakav način nanošenja, od koje vrste materijala? Ništa ne piše? Ni količina, ni površina, ni jedinična cena, samo ukupan iznos 204.800 dinara. Ovo ne mogu da izanaliziram zato što taj opis ništa ne govori i nema dokaznica. Ne može da se fakturiše samo „liveni pod“! Ako je pod linoleum, ako je pod laminat, ako je pod parket, onda se piše od koje vrste  podne obloge je pod. Mora se naznačiti od kakvog je  materijala, kog proizvođača, kakve obrade je, debljine itd. Čudno je što nema dokaznica za cifru od 204.800 dinara. Dalje, nabavka i postavljanje laminata:  laminati su oko 1.400 dinara po kvadratu. Ovde je fakturisano 23 kvadrata po 2.764,8 dinara. Znači umesto 63.590 dinara, to je realno moglo da košta upola manje: 32.200 dinara. Napominjem, ako je posebna vrsta laminata, to mora da stoji u opisu. Finalno, na koji način je obrađen? Da li je hrast, bukva? Koje je debljine? Ovo je kao mačka u džaku- kazao je Bjelić.

Za ovog inženjera je nejasna je stavka po kojoj su obračunate pločice.

-Kakve pločice, u građevinarstvu imate pojmova iks?! Mogu da pretpostavim da su keramičke. Kada pročitam 25,4 kvadrata, a cena je 5.068 dinara po kvadratu, voleo da vidim te pločice zaista! Od kog dobavljača su? Kakve su vrste? Pločice u našim trgovinama variraju od 800 do 1.200 dinara po kvadratu. Tu još ide prateći materijal, lepak i fugomal,  to vam je za 50 posto više. U fakturi koju ste mi pokazali piše samo „pločice, nabavka i postavljanje“, po 5.068 dinara. Da su i 1.200 plus prateći materijal i usluga, realna cena je 2.650 dinara. Znači, umesto fakturisanih 128.747, po meni, na neviđeno, pošto nisam video kakve su pločice, taj posao može da košta oko 67.300 dinara.

Celokupna analiza računa pokazala da je plaćena suma uvećana 46 posto u odnosu na tržišne vrednosti koje je OSA priznavala u istom periodu.

Nema krečenja u vreme godišnjih odmora

Muški glas koji se javio na mobilni broj naznačen na fakturi firme „Pietro Argento“ prvo nam je rekao da direktor nije tu i da se javimo za deset dana, kada bude došao sa godišnjeg. Kada smo pozvali 10 dana kasnije (25. jula 2016. godine), isti muški glas nam je rekao da ne može niko sa nama da razgovara dok direktor ne dođe, a to neće biti pre kraja avgusta. Na pitanje da li možemo da dobijemo broj da se čujemo sa njim barem na kratko, muškarac nam je odgovorio da je direktor u romingu i da ne možemo da ga dobijemo ni putem Vibera. Ta osoba je rekla da ne vidi zašto se raspitujemo za nešto što je radila privatna firma koja nije dužna da daje izjave, a kada smo objasnili da je reč o naručiocu radova koji pripada javnom sektoru, on je odgovorio da to nije bilo ništa skupo, oko 10.000 evra. Na naše pitanje sa kim bismo razgovarali da želimo da ugovorimo krečenje dok je direktor na godišnjem, glas nam je kazao da se to ne radi za vreme godišnjih odmora.

Izvođač iz Beograda

“Stim gradnja” iz Beograda ispostavila je fakturu 18.5.2015. na iznos od 1.486.080,00 dinara sa PDV-om. Faktura je zavedena pod brojem UF 907 i datumom 17.7.2015. a plaćena je 22.6.2015. Plaćanje je izvršeno bez profakture kao podloge.  Navedene su lokacije radova:

ASA (donje desno krilo prizemlja zgrade “6. oktobra” na Iđoškom drumu u Kikindi se tako naziva), OSA je zgrada drugog javnog preduzeća u Svetosavskoj ulici u Kikindi, kao i prostorije garaže.

Ukupna vrednost radova za ASU je 810.600,00 dinara i specificirani su radovi po količinama i jediničnim cenama: postavljanje laminata, pregradnog zida od gipsanih ploča, krečenje, kao i prevoz arhivske građe i nameštaja iz prostora JP Direkcije za izgradnju grada u prostorije JKP 6. oktobar u vrednosti od 35.000,00 dinara. Prema stavkama fakture „Stim gradnje“ ispada da “6. oktobar”  tog dana nije imao nijednog vozača koji je bio spreman da stavi ceradu na jedan od dva raspoloživa kamiona odnosno niko nije umeo da organizuje desetak kedija ili pikapova tako da je moralo da dođe vozilo iz Ustaničke ulice u Beogradu?

Poslovi u OSI su ukupno plaćeni 425.453,52 dinara i rađeni su u dvema kancelarijama: u kancelariji načelnika i kancelariji IT sektora. Ugrađivana su PVC vrata sa rešetkom, razlivajući pod, kao i krečenje prostorija. Ta ista zgrada je nakon par meseci iseljena i vraćena opštini.

-Meni je ovaj centar OSE interesantan. JKP „6. oktobar“ je nalogodavac poslova u prostorijama drugih javnih preduzeća: ASE, OSE i garaže. Ja kao tadašnji radnik OSE, mogu reći da mi u tome uopšte nismo učestvovali. Bili smo samo nemi posmatrači. Prema računu broj 03-022A/15 u centru ASE rađena je „nabavka i ugradnja laminata preko postojećeg poda od keramičkih pločica, laminat za poslovne i visoko frekventne prostorije, obračun po metru kvadratnom“. Nabavka materijala i  malanje zidova od gipsanih ploča, i malterisanje poludisperzijom na bazi vode u beloj boji, ovaj opis je stručno dat, 500 dinara kvadrat. Samo malanje? Tu stavku su naplatili pet puta više. Ispada da je to krečenje naplaćeno 226.000 dinara? Da li biste vi dali te pare majstoru da dođe da vam okreči kuću? Ukupan iznos na ovom računu je 48 puta veći nego što je tržišno realno- izračunao je Bjelić.

Prema navedenim stavkama u fakturi, u OSI je izrađen razlivajući pod na bazi epoksidnih smola preko prethodno pripremljene podloge. Obračun je dat po metru kvadratnom za ukupno 49 kvadrata.

-Znam koja je to prostorija, tu je postojao liveni pod, na bazi epoksidnih smola, verovatno je obnavljan, ali je zato kvadrat tog poda 3.600 dinara. Znači, 49 kvadrata košta 176.400 dinara. Ponavljam, tamo je pod postojao, ako je trebalo samo da se obnovi, za taj inženjersko- tehnički sektor, onda je ovo mnogo, mnogo skupo plaćeno. Piše u nastavku  malanje, krečenje zidova. U protorijama ASE je bio 500 dinara kvadrat, a u OSI 780 dinara? Sad je ovo druga prostorija. Kad se ovaj račun izanalizira, to je 30 posto više. Analizirajući jedinične cene bez poda, ovaj pod ja ne mogu da tvrdim da možda nije morao da se obnovi, ali sam bio tamo, prolazio tom prostorijom, to su za nas bile prazne prostorije, dok smo tamo bili,  jedno vreeme je kompjuterski centar bio tamo, da li im je trebao baš taj pod, ili je on pripreman za TV Rubin, to ne znam… Tamo sam viđao da majstori rade nešto, dok je nas šest radnika OSE bilo smešteno u prostorijama arhive, nepunih godinu dana. U prostoriji gde je liveni pod, bio nam je zabranjen pristup, sve je bilo pod ključem, rešetke. Ako je taj pod i trebalo da se obnovi, sigurno nije ova cena za takvu vrstu obnove već postojećeg poda.  Kad radite nešto novo, na podlogu stavljate recimo cementnu košuljicu- to je skuplja stavka nego kad ste već naneli i na postojećem podu radite novi, finiji, habajući sloj. Ovo je cena boli glava- naglasio je Bjelić.

On je podsetio da su te prostorije bile prazne dok je on radio u Opštinskoj stambenoj agenciji. Tu je ranije bila smeštena Televizija Rubin. Kad se OSA uselila u zgradu pre više godina, televizija se iselila u centar grada, a nakon reforme javnog sektora u Kikindi  2015. godine, redakcija se ponovo vratila u te prostorije. Dakle, vratili su se u prostorije gde je OSA bila.

Nakon toga slede radovi u garaži “6. Oktobra” ukupne vrednosti 250.000,00: postavljen je laminat, wc šolja i vodokotlić, cena krečenja ovde varira od 504 dinara do 700 dinara po metru kvadratnom. Ali je zato nabavka i ugradnja wc šolje, vodokotlića i lavaboa sa slavinom fiksna i iznosi 29.000,00. Metar kvadratni betoniranja košta 12.000,00 dinara. Ploča je debela 12 cm, marka betona je 30 i ceo kvadrat je izliven. Podne pločice su ugrađivane po ceni od 3.360,00 dinara po kvadratu. Krečenje u OSI ova firma je fakturisala po ceni od 936 dinara po kvadratu, dok je u ASI laminat postavljan po ceni od 1.320,00 dinara, a u garaži je 3.200,00 po kvadratu.

Nailazimo na četvrtu cenu krečenja: u ASI je 600 dinara po kvadratu.

Opšti zaključak je da isti izvođač radova u različitim prostorijama tarifira različite cene, što je u građevinarstvu neprihvatljivo.

-Po ovome ispada da je neko doveo izvođača  i kazao mu koje prostorije treba da sredi, nije bitan opis poslova, sve što uradite, naplatite, dostavite račun, to je tako. Isti izvođač obavlja poslove za potrebe istog preduzeća sa istom pozicijom, a različitim cenama.  To nikad niti je bilo, niti je moglo biti. Nemojte zaboraviti da smo mi u OSI radili održavanje kompletnog stambenog fonda na teriotoriji opštine Kikinda, i o ovim stvarima, sve pozicije i za održavanje zgrada mi smo na kraju godine pripremali dokumentaciju da bi za početak godine imali jedinične cene, odabrali izvođača na osnovu Zakona o javnim nabavkama, i ta cena je bila od prvog do poslednjeg momenta, jedna jedina. Ako je bojenje zidova bilo 120 dinara, onda je to bilo tako. Da li se radilo kod Pere Perića, na Mikronaselju ili kod Marka Markovića, ta cena je bila ta godinama, tako da zaista sam uvređen, zaista sam zatečen s ovim ali, ko sam ja da sudim? Uvređen sam jer smo mi koji smo decenijama to radili- oterani- zaključio je Bjelić.

TABELA 3 gradjevina ok copy

Građevinski radovi umesto remonta postrojenja za vodu

“Stim gradnja” pojavljuje se 3. juna 2015. godine kao izvođač radova na remontu postrojenja za prečišćavanje voda. “Stim gradnja” fakturisala je iznos od 691.200,000 na ime radova na skidanju moto reduktora, pranje i čišćenje postrojenja, transport i deponovanje sakupljenog mulja, kao i inženjerske usluge na objektu. Faktura je zavedena i plaćena je 26.8.2015. uz overu i nalog v.d. direktora. Uočljivo je da nema priloga, pa samim tim nema ni specifikacije ineženjerskih usluga. Inače, ovi radovi su svakodnevna obaveza ekipe za održavanje u radnoj jedinici kanalizacija “6. oktobra”. Pitanje je zašto bi se angažovalo preduzeće iz Beograda za te poslove, u periodu kada nikome od zaposlenih nije odobreno da koristi godišnji odmor, te su svi u punom sastavu bili na poslu?

-Iz JKP „6. Oktobar” od nas su tražili ponudu sa specifikacijom za zanatsko- građevinske i inženjerske radove. Mi smo im poslali ponudu na osnovu koje su nas angažovali. Međutim, remont postrojenja za prečišćavanje voda nismo mi izveli, to su oni sami odradili, a nama je pismeno naloženo da za tu vrednost uradimo dodatne građevinske radove, da nam ne bi vraćali razliku u novcu. Radili smo na ukupno tri lokacije. Pošto je naša firma mala porodična sa 12 stalno zaposlenih radnika plus nekoliko na privremenim poslovima, mi smo angažovali podizvođača iz Kikinde jer su nam naložili da određene poslove obavimo hitno pošto su se spremali za neku primopredaju i likvidaciju su spominjali- ne znam tačno. Radili smo garažu u Masarikovoj ulici, prostorije u upravnoj zgardi na Iđoškom drumu gde je bila ruina i prostor OSE na Glavnoj ulici u Kikindi. Ne znam ni da je neko radio isto pre nas, niti su se žalili na naše radove da bi neko radio isto posle nas- izjavio je za VK vlasnik i direktor „Stim gradnje“ Tomislav Cerovac uz napomenu da je ta firma preko tendera bila angažovana od strane opštine Kikinda na drugim poslovima.

Na računu  “Belavile” babe i žabe?

Nezvanično saznajemo da je faktura “Belavile” poput prvog izvođača stigla bez datuma, a na njoj su taksativno navedeni radovi i lokacije. Vraćena je na ispravku jer nije imala nijedan datum na sebi. Ukupan iznos radova je 504.000 dinara uplaćen 28.5.2015. Ispravna faktura koju posedujemo stigla je 14.12.2015. zavedena je pod brojem UF 5313. U sadržaju je navedena samo jedna stavka: adaptacija poslovnih prostorija i selidba, a u napomeni da su u pitanju molerski radovi, gipsarski, električarski i stolarski radovi. Datum ispravljene fakture je 25.5.2015.

Inženjer Milanko Bjelić ovu fakturu smatra primerom neprofesionalnosti.

-Znači kupac je “6. oktobar”, izvođač je kikindska firma, meni nepoznata, ali dobro, nije Kikinda više tako mala, sad je grad, sprovedena je adaptacija poslovnih prostorija i selidba. To vam je u opisu, komada jedan iznos od pola miliona dinara.  To je sve što piše na tom računu. Posle još poreska osnovica, 20 posto na fakturu, sve lepo izračunato. Šta je adaptirano? Šta je seljeno? Ko je selio, koliko, čega? Ništa nije specifikovano. Ovo je primer za knjigu. To ne mogu ni da komentarišem, zaista je neprofesionalno. Ako je ovo naslovnica tj, račun, morao je biti prilog obračuna. Ako je i bila selidba, mora biti naznačena lokacija od, do, udaljenost, kilometraža, provedeni sati, kao za spremačice, ako je to fizička snaga od 5 ili 55 učesnika, mora da piše lepo toliko i toliko NK radnika, provdenih toliko i toliko sati, sat je toliko i toliko, puta broj provedenih sati i iznos se dobije. To je prosta matematika, ništa komplikovano, možda negde postoji prilog uz ovaj račun, ali ja sam dobio na uvid samo ovo. Ovo su babe i žabe, adaptacija i selidba. Adaptacija su građevniski radovi, a selidba je fiziki posao- objasnio je Bjelić.

Vlasnik „Belavile“ Novica Anđelković potvrdio je za VK da je sproveo radove na upravnoj zgradi JKP “6. oktobar”, a deo u opštini na zahtev Stefana Milojevića. “Bili su zadovoljni izvedenim i tvrdim da niko nije mogao biti jeftiniji,” naglasio je Anđelković.  Na pitanje kako je moguće da gotovo istovremeno pet građevinskih izvođača isporuči fakture za slične radove na istim lokacijama, on je zamolio da ne pričamo jer mora da operaciju. “Ako nešto ne štima, nemoj mene pitati. Ja sam čist kao suza,” istakao je Anđelković.

Serviser mobilnih telefona iz Beograda postao građevinac u Kikindi

Četvrti izvođač istih ili sličnih radova na istim ili sličnom lokacijama je firma “Mob trend” iz Beograda inače firma registrovana za prodaju i servisiranje mobilnih telefona. Prva njihova faktura je zavedena pod brojem UF 911 dana 17.7.2015. na iznos od 570.020,00 što je plaćeno 28.5.2015. godine. Datum prometa dobara je 27.5.2015. a mesto prometa Beograd. Ta faktura opisuje radove na adaptaciji kol centra (call centra)- portirnice u okviru kompleksa “6. oktobra”.

Bjelić ističe da ovaj račun ne bi prihvatio bez dokaznica u prilogu. -Imate farbanje postojećih drvenih vrata sa svim potrebnim predradnjama,  piše koje su vrata dimenzije, pa obračuna po komadu 1.360 dinara. To se tako nikada nije radilo, ako imaju dokaznice, onda se piše po kvadratu je ta i ta cena i na osnovu kvadrature. Za radove izvođene u portirnici u JKP “6. oktobar”, račun broj 48-15 je po mojoj proceni 23 posto više fakturisan- zaključio je Bjelić.

Druga faktura ove firme je zavedena pod brojem UF 912 dana 17.7.2015. na iznos od 147.331,20 dinara i plaćena je 29.5.2015. godine. Datum prometa dobara je 27.5.2015. godine, a mesto prometa je Beograd. U naslovu fakture stoje završni radovi bez naznake lokacije i sadrži razvod kompjuterske mreže, postavku kompjuterske opreme po objektima i postavku video nadzora. Faktura je apsolutno nejasna na kom objektu „6.oktobra“ i na kojoj lokaciji su radovi izvršeni.

Treća faktura nosi broj UF 909 i zavedena je istog dana: 17.7.2015. glasi na iznos od 244.339,20 i plaćena je 28.5.2015. Datum prometa dobara je isto 27.5.2015. i mesto prometa Beograd, četvrti račun broj 51-15 izdat je za automehaničarsku radionicu, gde su u pitanju podovi, laminati, bojenje zidova, gips karton ploče na iznos od 181.440 sa PDV-om. Ako bismo i ove cene uporedili sa OSI-nim, analiza bi pokazala da je 117 posto više naplaćeno nego što je tržišna cena.

Ostaje nejasno da li drugi izvođači radova nisu dobro odradili posao, ako je “Mob trend” u prostorijama mehaničarske radionice-odeljenje mehanizacije radilo iste poslove po drugi put? Kod njega su podne pločice postavljane po ceni od 2.880,00 po kvadratu, te 3.744,00 po kvadratu. Posebno je tarifiran lavabo sa držačem peškira vredan 15.000 dinara.

Sad se ponovo montira wc šolja sa držačem toalet papira, ali je ova daleko jeftinija: 19.440,00. Cena je niža valjda zato što nema lavaboa?

Žena koja nam se javila na telefon firme „Mob trend“ rekla nam je da su oni prodavnica mobilnih telefona u Beogradu, te da ne pružaju nikakve građevinske radove. Na  našu molbu da to ipak proverimo sa direktorom, ona je objasnila da nema ovlašćenja da nam da njegov mobilni, ali da će mu preneti poruku i naš mobilni kontakt. Sledećeg dana javio nam se vlasnik sa pitanjem da li i mi želimo da naručimo neke radove. On je kazao da ima više firmi, a da je u Kikindi za neke poslove imao podizvođače. Međutim, on nije mogao da nam da odgovor na pitanje šta je sve fakturisano „6. oktobru“ u Kikindi, kako je rađen pod od laminata i da li su oni možda skidali prethodno postavljen da bi mogli da provlače kablove i rade instalacije. On je obećao da će nam se ponovo javiti kada proveri o čemu je reč, ali se više nije javio.

Projekat izvedenog stanja od Tim AGM iz Smedereva

Projektni biro Tim AGM iz Smedereva 3. juna 2015. (sve nekoliko dana pred početak likvidacije JKP „6.oktobar“) izradio je prema fakturi vrednoj 1.044.000 dinara projekat izvedenog stanja preduzeća i prezentaciju na osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji. Istog dana na 480.000 dinara tarifirao je u usluge pripreme i procene vrednosti preduzeća na osnovu Ugovora o proceni vrednosti kapitala.

-JKP 6. oktobar je bio naručilac posla i bez saglasnosti naručioca posla nisam ovlašćen da dajem informacije o predmetnim poslovima. Najbolje je da se obratite naručiocu posla za sve potrebne informacije jer su oni i ovlašćeni za davanje informacija- napisao nam je u mejlu Igor Šoškić, ovlašćeno lice iz smederevskog TIM AGM.

Godišnji odmor likvidacionog upravnika Zorana Milanovića do 8. avgusta

JKP „6. oktobar“ u likvidaciji poslalo nam je odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koji smo uputili 28. juna 2016. radi dostavljanja informacija o sprovođenju javnih nabavki iz oblasti građevine u toku prošle godine, kao i dokumentacije o izvođenim građevniskim radovima u ovom preduzeću, gde je likvidacioni upravnik JKP „6. oktobar u likvidaciji“ Zoran Milovanović napisao da ovo preduzeće nije sprovodilo javnu nabavku ni po jednom osnovu, jer to ne spada u aktivnosti likvidacionog upravnika, kao i da ne zna da li je JKP „6. oktobar“ sprovodilo javne nabavke iz oblasti građevine u periodu pre likvidacije.

Milovanović u odgovoru dalje navodi da je vanredni finansijski izveštaj sa danom koji prethodi danu otvaranja likvidacije osnov za priznanje ili osporavanje potraživanja, koji inače potpisuje direktor i koji sadrži priznata potraživanja koja su nastala pre pokretanja postupka likvidacije. Obrazlaže da je na taj način upoznat sa činjenicom da su u JKP „6.oktobar“ izvođeni građevinski radovi u prošloj godini do početka likvidacije, ali da ne zna u kojim prostorijama i sa kojim izvođačima. Naglašava i da se likvidacioni upravnik ne bavi analizom aktivnosti pre otvaranja likvidacije, ako nisu u pitanju sporna potraživanja, što kako piše, ovde nije slučaj.

„Ako su u vanrednom finansijskom izveštaju priznate obaveze nastale pre pokretanja postupka likvidaje, onda je likvidacioni upravnik dužan da to potraživanje izmiri pogotovo ako ono nije iskazano kao sumnjivo i sporno“, stoji u odgovoru Milovanovića, koji nam nije dostavio traženu dokumentaciju o dokazima izvedenih radova u JKP „6. oktobar“ u 2015. i to zbog, činjenice da je od 5. jula do 8. avgusta na godišnjem odmoru, te piše da nema izvršioca koji bi mogao da nam pripremi traženu dokumentaciju.

Zbog nedostavljanja traženih dokumenata uputili smo žalbu povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću, čije rešenje čekamo.

Povreda Zakona o javnim nabavkama

Istorodni poslovi se moraju sabrati i tako dobijeni iznos na godisnjem nivou opredeljuje nabavku da li je male vrednosti ili je redovna javna nabavka. Javne nabavke male vrednosti su do avgusta 2015. godine išle od 400.000 do tri miliona dinara, preko tog iznosa su bile redovne javne nabavke. To znači, da je JKP „6. oktobar“ moralo da sprovede redovnu proceduru javne nabavke za građevinske radove, pošto je platilo 5,02 miliona dinara (za fakture ukupno četiri građevinska izvođača), a taj iznos prevazilazi granicu male vrednosti i zahteva potpuni postupak javne nabavke.

TABELA 4 gradjevina ispravljena copy

Kada su radovi izvršeni?

Prema finansijskoj dokumentaciji Javno komunalno preduzeće „6. oktobar“ primilo je i isplatilo fakture svih nabrojanih pet pravnih lica u 2015. godini, u vrednosti od 6,5 miliona dinara bez tendera, od čega opisi četiri izvođača spadaju u sektor građevinskih radova. Nema dokaza da plaćene fakture sadrže bilo kakav prilog koji bi dokumentovao kada su, gde i šta izvođači uradili. Ostaje pretpostavka da su radovi izvršeni neposredno pred otvaranje likvidacije 12. juna 2015. godine, jer su sve fakture izdate u maju i/ili junu 2015.

jasna marinkov potp crnaVlasnica knjigovodstvenog biroa Marinkov koji posluje 20 godina u Kikindi, Jasna Marinkov za VK objašnjava da je datum prometa dobara, u stvari prenos raspolaganja imovine, a što se tiče usluga, ima specifičnosti.

 

-Ako ste spomenuli građevinu, datum prometa dobara je datum kada je izvođač radova završio posao. Međutim, postoji korektivni organ- nadzorni organ u građevini koji svojim potpisom kaže da je to sve što je na fakturi navedeno i urađeno. Zakon o PDV-u je jasan, datum PDV-a je datum kada je nadzorni organ overio svojim, to se smatra datumom prometa, a ne kada je izvođač radova ispostavio račun. To je jako bitno kod građevinskih delatnosti. Međutim, kod građenivskih delatnosti ne postoji obaveza da imate nadzorni organ. Postoji mogućnost kod sitnih radova da ih nemate. Tada je datum prometa dobara taj koji je naznačen- istakla je Marinkov.

Pitanja bez odgovora

Nema dokumenta koji bi pokazao da su radovi bili planirani, niti gde bismo saznali cilj narudžbine. Ostaje nejasno zašto bi preduzeće koje čeka likvidaciju uložilo 5,02 miliona dinara u prostor koji napuštaju radnici i odlaze na biro, odnosno da li su i zašto jedan za drugim izvođačem išli u isti objekat da rade ono što je baš tog meseca već adaptirano? Čudno je i to da nijedan od izvođača ne zna da je bilo i drugih firmi koje su radile isto što i oni u periodu od svega dve sedmice razmaka.

Skupština opštine Kikinda na sednici održanoj 29. maja 2015. donela je odluku o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem „6. oktobar“ (broj III-04-06-15/2015, objavljeno u Službenom listu Kikinde broj 14, dostupno na sajtu grada Kikinde

http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=samouprava&option=sluzbenilist posećeno 27.7.2016) dok je deo opisanih plaćanja realizovan samo dan ranije: 28. maja 2015.

TABELA 2 gradjevina

Tadašnji v.d. direktora JKP „6.oktobar“ Živko Popadić odbija da priča za VK, dok iz JP Kikinda koje je sada na lokacijama gde su navodno izvršeni radovi odbija komunikaciju sa VK redakcijom, pa nam nije omogućen uvid u adaptirane prostorije.

Preuzimanje finansijske dokumentacije koja dokazuje plaćanje 6,5 miliona dinara:

http://www.rtv-vk.rs/images/dokumenti/Belavila.pdf

http://www.rtv-vk.rs/images/dokumenti/Mobtrend.pdf

http://www.rtv-vk.rs/images/dokumenti/Pietro%20Ardjento.pdf

http://www.rtv-vk.rs/images/dokumenti/Stim%20gradnja.pdf

http://www.rtv-vk.rs/images/dokumenti/TIM%20AGM.pdf

nuns u fokusu