Zajednički marketing

PU „Lokal pres“ posluje kao poslovno udruženje u medijskom okruženju na teritoriji Srbije. Koristeći mogućnost zajedničkog nastupa na tržištu članice su tokom 2008. godine započele aktivnosti na zajedničkom predstavljaju oglašivačkih mogućnosti marketinškim agencijama i oglašivačima. U skladu sa članom 37 Zakonom o udrženjima PU „Lokal pres“ je pored osnovne delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca, registrovano i za delatnost reklamnih agencija avgusta 2012. godine.

 

Sa dodatnom registracijom delatnosti PU „Lokal pres“ započenjim saradnju i sa ostalim lokalnim medijima shodno izraženim potrebama klijenata sa kojim sarađuje.

Klijenti sa kojima je do sada PU „Lokal pres“ ostvario saradnju su: CRH, Novosadski sajam, Mercur, Mos komerc, British Council, Lesna Partner, Holcim, SBB, Beogradski sajam, Eurobank, Victoria Group, NS seme, EFG banka, Unicredit, Raifeisen…

 

Članstvo u realizaciji ove aktivnosti ima mogućnosti da:

  • bude prestavljeno na kvalitetan i profesionalan način klijentima i marketinškim agencijama,
  • da dobije stručnu pomoć prilikom uspostavljanja individualnih strategija cena i popusta,
  • da bude uvršćeno u zajedničke ponude prodaje oglasnog prostora,
  • da koristi zajedničke marketinške analize i istraživanja,
  • da stiče veštine finansijske pismenosti koje prate komercijalne aktivnosti.

 

Ostvarena zarada od marketinških aktivnosti koristi se za unapređenje rada i održivosti lokalnih medija u tekućim programskim aktivnostima udruženja.