Inovacije

PU „Lokal pres“ kroz svoje aktivnosti podstiče i podržava lokalne medije, članice asocijacije, da uvode nove biznis modele i nove modele komunikacije i interakcije sa publikom.

 

Kroz različite projekte sprovedene tokom prethodnih godina novinari i menadžeri su obučavani za implementaciju inovativnih biznis modela, specijalizovano izveštavnje za različite ciljne grupe, uključivanje različitih segmenata publike u kreiranje sadržaja, povezivanje sa publikom.

 

U saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited, tokom 2019. godine, razvijen je program u kome su učestvovale 4 redakcije. „Grad“ iz Kruševca i „JUGpres“ iz Leskovca su tokom 2019. i 2020. godine uz pomoć PU „Lokal pres“ istraživali nove načine povezivanja sa publikom i uključivanja publike u kreiranje medijskog sadržaja, dok su „Glas Podrinja“ iz Šapca i „Lozničke novosti“ iz Loznice u istom periodu bile usmerene na povezivanje sa mladom publikom.

 

Više detalja možete saznati putem ovog LINK-a.