Partnerstvom kroz decentralizaciju

Po prvi put, članicama PU „Lokal pres“ u realizaciji aktivnosti pridružiće se lokalne nevladine organizacije u proceni ostvarene decentralizacije u 15 lokalnih sredina u Srbiji. Svrha projekta je zajedničko sagledavanje i prepoznavanje mogućih načina decentralizacije koji odgovaraju našoj stvarnosti

Projekat „Partnerstvom kroz decentralizaciju“ predstavlja serijal istraživačkih tekstova u 15 lokalnih pisanih medija koji će putem anketa i mini istraživanja približiti konkretne procese i efekte decentralizacije gradjanima po pitanju finansija sa posebnim osvrtom na rezultate i efekte ostvarene primenjenim izmenama i dopuna Zakona o finansiranju lokalnih uprava koji je donet prošle godine. Lokalni mediji – učesnici u ovom projektu u ovom trenutku žele da trošenje tih sredstava učine transparentnijim gradjanima i nevladinim organizacijama. Termin partnerstvo u nazivu projekta podrazumeva partnerstvo medija sa gradjanima i nevladinim organizacijama. Projekat je finansiran od strane NED.

Tokom projekta „Partnerstvom kroz decentralizaciju“ biće napisano 16 istraživačkih tekstova koji će biti objavljeni u 15 pisanih lokalnih medija, dok će tridesetominutnu dokumentarnu emisiju na temu prikupljenih iskustava snimiti lokalna televizija kao 16 medij – učesnik projekta. Na okruglom stolu u Kragujevcu pored lokalnih medija učestvovaće i lokalne nevladine organizacije i njihova mišljenja i stavove obuhvatiće poslednji tekst serijala.

Projekat će se realizovati u sledećim gradovima: Knjaževac, Loznica, Užice, Šabac, Požarevac, Prijepolje, Vranje, Velika Plana, Kruševac, Sremska Mitrovica, Valjevo, Novi Kneževac, Odžaci, Čačak i Sombor.

NED logo

Lokal pres logo

Anketa.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

U 2017. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Osnovni ciljevi projekta su: – pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd. – poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU