Partnerstvom kroz decentralizaciju

Po prvi put, članicama PU „Lokal pres“ u realizaciji aktivnosti pridružiće se lokalne nevladine organizacije u proceni ostvarene decentralizacije u 15 lokalnih sredina u Srbiji. Svrha projekta je zajedničko sagledavanje i prepoznavanje mogućih načina decentralizacije koji odgovaraju našoj stvarnosti

Projekat „Partnerstvom kroz decentralizaciju“ predstavlja serijal istraživačkih tekstova u 15 lokalnih pisanih medija koji će putem anketa i mini istraživanja približiti konkretne procese i efekte decentralizacije gradjanima po pitanju finansija sa posebnim osvrtom na rezultate i efekte ostvarene primenjenim izmenama i dopuna Zakona o finansiranju lokalnih uprava koji je donet prošle godine. Lokalni mediji – učesnici u ovom projektu u ovom trenutku žele da trošenje tih sredstava učine transparentnijim gradjanima i nevladinim organizacijama. Termin partnerstvo u nazivu projekta podrazumeva partnerstvo medija sa gradjanima i nevladinim organizacijama. Projekat je finansiran od strane NED.

Tokom projekta „Partnerstvom kroz decentralizaciju“ biće napisano 16 istraživačkih tekstova koji će biti objavljeni u 15 pisanih lokalnih medija, dok će tridesetominutnu dokumentarnu emisiju na temu prikupljenih iskustava snimiti lokalna televizija kao 16 medij – učesnik projekta. Na okruglom stolu u Kragujevcu pored lokalnih medija učestvovaće i lokalne nevladine organizacije i njihova mišljenja i stavove obuhvatiće poslednji tekst serijala.

Projekat će se realizovati u sledećim gradovima: Knjaževac, Loznica, Užice, Šabac, Požarevac, Prijepolje, Vranje, Velika Plana, Kruševac, Sremska Mitrovica, Valjevo, Novi Kneževac, Odžaci, Čačak i Sombor.

NED logo

Lokal pres logo

Anketa.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU