Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama

Projekat
NPA

Članice PU “Lokal
pres“ od ponedeljka, 6.novembra započele su realizaciju projekta pod nazivom Zakon
o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, koju finansira Norveška
Narodna Pomoć.

Projekat Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, predstavlja
serijal od 10 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari, sa namerom da
upoznaju građane Srbije o tome koliko je Zakon o dostupnosti informacija od
stupanja na snagu do danas uticao na ponašanje lokalnih vlasti i ostalih
organizacija da svoj rad učine dostupnim javnosti. Ova serija tekstova
predstavlja način lokalnih medija da dođu do što većeg broja informacija za
potrebe građana.

Projekat Zakon o dostupnosti informacija na
proveri u lokalnim sredinama ima za cilj da poveća medijski profesionalizam u
lokalnim medijima, čitaocima ponudi
kvalitetnije lokalne novine i proširi ciljnu grupu čitaoca.

U projektu je planirano je učešće 16 redakcija, a
u realizaciji projekta u ovom trenutku je 19 redakcija.To pokazuje interes
članica za učešće u projektu kao i za izabranu temu.

Novi tekstovi su dostupni svakog ponedeljka, kako našim članicama tako i
posetiocima web sajta na adresi www.localpress.org. yu.

Tekstovi napisani u okviru projekta: