Mladi i ekstremizam

Projekat NED

PU „Lokal pres“
od ponedeljka, 12. marta započelo je sa realizacijom projekta pod nazivom Mladi
i ekstremizam uz finansijsku pomoć NED.

Ovaj projekat predstavlja serijal od 20
istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji su dostupni za
prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 12. marta 2007. godine na
sajtu www.localpress.org.yu.

Učešće redakcija u ovom projektu se ogleda u
prenošenju i pisanju tekstova na zadatu temu. Iz sredstava donacije NED se
realizatorima projekta isplaćuje naknada za troškove papira, štampe i pisanje
tekstova. Mladi i ekstremizam je prvi samostalni projekat koji PU “Lokal
pres“ organizuje uz finansijsku podršku NED.

Planirano je učešće 22 redakcije. Početkom marta ,
23 redakcije pokazalo je zainteresovanost za prenos tekstova na ovu temu.

Tekstovi napisani u okviru projekta: