Romi moraju da se menjaju ukoliko žele promene – romski

Роми морају да се мењaју уколико желе промене

Дерoњски Роми најписменији у Европи – Роми 6 -7 пута сиромашнији од припадника осталих национа