Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“.
Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, međutim, govore da je ih u Srbiji ima između 400.000 i 500.000. Uzevši u obzir broj i učešće u ukupnom stanovništvu, Romi su značajna nacionalna manjina u Srbiji.
Strategija za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji, Strategija za smanjenje siromaštva, ali i brojna istraživanja, pokazuju da su ujedno i najmarginalizovanija.
Povrh svega, Romi se suočavaju sa predrasudama i različitim oblicima diskriminacije.
Želeći da na Rome i probleme sa kojima se oni suočavaju skrene pažnju javnosti Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ osmislilo je projekat „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Projekat će u periodu od avgusta do decembra sprovoditi u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša.
Cilj projekta je unapređenje informisanja romske nacionalne zajednice o njihovim pravima, a neromske populacije o problemima koje imaju Romi u njihovim sredinama. Pored toga, ideja je i afirmisanje primera dobre prakse i romske kulture u lokalnim sredinama u cilju povećanja tolerancije i prihvatanja različitosti. U tom cilju biće urađeno ukupno 25 priloga na srpskom i romskom jeziku.
Projekat „Glas Roma u lokalnim zajednicama“ sprovodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

/

Bucharno amalipe „Lokal pres“ ko amalipe „Naše novine“ taro Odžak, televizijaja Kraljevachka taro Kraljevo thaj produkcijajaj „Roma World“ taro Niši ko avutne pandž čhon ka keren buti ko projekti telelo anav „ Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana“.

Premalo podatkija taro Ramosaripe e manushengo taro 2011. bersh ki Srbija djivdinena 147.600 Roma. Nazvanichno o Ministreumi basho manushebgo thaj minoretetijengo hakaj phenol kaj ki Srbija isi mashkaro 400 thaj 500 milje Roma. Kana dikholape e rromengi participacija ko sa o gendo taro manusha, on tane importantno mnoriteti ki Srbija. Strategija basho po shukar than e rromengo ki Republika Srbija, Strategija basho tiknjaripe taro chororipe, numa avera da rodipa, sikavena kaj tane o Rroma em marginalizuime. Ko sa odova, o Rroma dikhena pe e predrasudencar ko savena oblikija tari diskriminacija.

Mangol pe te o Rroma thaj o problemija kolencar on dikhenpa te e rashtra da ovol la informacije taro odova. Bucharno amalipe asocijacia taro lokalno thaj na zavisno medije „Lokal pres“ kerdja projekti  „Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana“. O projekti ko vakri taro avgust dji ko decembri ka ovol ko amalipe „Naše novine“ taro Odžak, televizijaja Kraljevachka taro Kraljevo thaj produkcijaja „Roma World“ taro Niši.

Cilj taro akava projekti tano te ovol po shukar o informishipe taro rromano nacionako amalipe taro lenge hakaja, a na rromani populacija taro problemija kola isi oe rromen ko olengere beshipaske thana. Uzaro odova, e ideja te sikavipe pe shukar praksa tari rromani kultura ko lokali te bi shaj ovolaj po bari tolerancija thaj te lel pe e diferenca mashkar o manusha. Sebepi taro odova ka ovol kerdo 25 prilogija ki srbikani thaj rromani čhib. Projekti „Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana“ kerol pe uzaro podikeripe taro Ministreumi bashi kultura thaj informishibe.

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer

Tekstovi napisani u okviru projekta: