Mladi mediji

Mladi mediji 

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2021. godine realizuje drugu godinu trogodišnjeg projekta „Mladi mediji“.

Tokom 2021. godine PU Lokal pres će organizovati novinarsku školu za najuspešnije polaznike iz prethodne godine i formirati tim predavača na temu medijske pismenosti u Gradu Boru.

Osnovni ciljevi projekta su:

– pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd.
– poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe
– ojačati kapacitete medijskih organizacija, s ciljem da ubuduće pruže pomoć i konsultacije svojim članicama pri uvođenju sadržaja za mlade, kroz obuku za grupu multiplikatora (uključujući posetu nemačkim medijima koje nude sadržaje za mlade, izdavanje priručnika itd.) i treninge za članice
– ojačati civilni sektor / organizacije mladih s ciljem da poboljšaju saradnju s medijima i
– promovisati uspehe projekta u javnosti.

Pored Lokal presa u realizaciji učestvuju još i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Savet za štampu i Asocijacija medija.