DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-22. u sklopu projekta „Young Media”

DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-22. u sklopu projekta „Young Media” . Program za multiplikatore čini niz seminara, radionica i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji će biti održani od 2020. do 2022. godine. Cilj programa je da polaznici steknu znanja i iskustva za podršku medijima koji nude informativne sadržaje za mlade ciljne grupe ili ih žele uvesti.

Tokom prethodne tri godine DW Akademia je u okviru ovog programa obučila dvoje polaznika Iz Lokal presa – Mariju Obrenović i Nebojšu Trifunovića.

Za novu multiplikatorsku grupu Lokal pres je za svoje članice obezbedio ukupno tri mesta.

Obuka multiplikatora obuhvata elemente iz različitih oblasti:

•     novinarstvo

•     mobilno novinarstvo (MoJo)

•     menadžment i savetovanje medija

•     medijsko pravo i samoregulacija

•     metodologija treniranja

•     projektni menadžment

•     nove medijske tehnologije itd.

Preduslovi za učešće u Programu za multiplikatore su:

•     radno iskustvo u novinarstvu i/ili PR (min. 12 meseci)

•     aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će biti održan isključivo na engleskom)

•     visoka motivacija i interesovanje za razvoj medija i mlade ciljne grupe.

Dodatno će se vrednovati iskustvo u radu sa mladima (npr. u sklopu nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (naročito elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo i poznavanje nemačkog jezika. Navedene tačke nisu preduslovi, već poželjne dodatne kvalifikacije koje pri selekciji kandidata daju dodatne bodove.

Sve zainteresovane za Program za multiplikatore molimo da uz prijavu dostave:

•     motivaciono pismo (maks. 1 stranica)

•     kratki CV iz kojeg se vide lični podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije (maks. 2 stranice)

•     potvrdu da se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u okviru Programa za multiplikatore do 2022. i u radu na priručniku.

Prijave za Program za multiplikatore članice PU Lokal pres mogu poslati elektronskim putem na adresu lokpres@gmail.com najkasnije do 7. juna 2020. godine.