Debata o medijskoj pismenosti u Kruševcu

Sam pojam medijske pismenoti nije u dovoljnoj meri prepoznat u lokalnim sredinama, ni od strane lokalnih organizacija civilnog društva, ni od lokalnih medija, ni od lokalne samouprave,zaključak je debate „Medijska pismenost u lokalnim sredinama“ održane 4. novembra u Kruševcu.

Na debati koju je organizovalo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres su govorili Marija Obrenović, saradnica PU Lokal pres i trener DW Akademie i Nadežda Budimović, urednica lokalnih novina „Grad“ iz Kruševca, kao i predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva, lokalnih medija i lokalne samouprave grada Kruševca.

Cilj debate bio je poboljšane razumevanja i unapređenje komunikacije među svim lokalnim akterima, od lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva, do lokalnih medija. Svi učenici saglasili su se da na unapređenju medijske pismenosti treba zajednički raditi u narednom periodu i da se do boljih rezultata može doći saradnjim svih relevantnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.

Bila je to prilika i da se predstavnici medija, lokalnih udruženja građana i javnost upoznaju i sa ključnim elementima Nacrta medijske strategije i o najboljnim načinima njene implementacije u lokalnim sredinama.

Debata u Kruševcu bila je druga od tri planirane debate u okviru projekta „Primena medijske regulative u lokalnim sredinama“, finansijski podržana og od strane Misije OEBS-a u Srbiji.