Zastrašivanje medija

Image 3
Naredbu za
pretres na zahtev bečejske policije potpisala je istražni sudija Opštinskog
suda Bečej Valerija Zedi sa obrazloženjem da postoji verovatnoća da će se
„prilikom pretresa pronaći tragovi krivičnog dela ili predmeti važni za
krivični postupak“. U naredbi nije navedeno o kojem krivičnom delu je reč i ko
je osumnjičeno lice za krivično delo.

Ljuba Vuković,
inspektor OUP-a i Agbaba Slobodan, službenik kriminalističke policije OUP-a uz
prisustvo uniformisanog policajca i svedoka, a uz prethodno predat nalog za
pretres, izvršili su pretres redakcije Bečejskog mozaika na miran način, jer im
je glavni i odgovorni urednik Bečejskog mozaika Vladan Filipčev dobrovoljno
predao ono što su tražili: audio kasetu i 3 fotografije izvesnog Bože N. koji su
načinjeni 31. maja 2006. godine kada je novinar Bečejskog mozaika Kristina
Demeter Filipčev na zahtev Bože N. koji je po sopstvenom kazivanju član
Demokratske stranke Srbije (DSS) i član Zajednice Srba iz Hrvatske i BiH, uzela
izjavu za Bečejski mozaik jer je Boža N.
izjavio da povlači svoje ranije objavljeno čitalačko pismo u Bečejskom mozaiku,
a u kojem se negativno izražavao o Branislavu Vidiću, predsedniku Opštinskog
odbora Zajednice Srba iz Hrvatske i BiH.

Pomenuta
novinarka Bečejskog mozaika je inače 27. jula u svojstvu građanina pozvana u
policiju na davanje iskaza o tome kada i zašto je uzela izjavu od Bože N.

Dan nakon
pretresa redakcije Bečejskog mozaika, 1. avgusta oko 10 sati pre podne
redakciju Bečejskog mozaika ponovo su posetili službenici policije Ljuba
Vuković i Slobodan Agbaba, ovaj put bez naloga za pretres,
kako bi dobili dodatne dokaze jer su“ operativnim
radom na terenu došli do saznanja da naznačen datum o izradi fotografija nije
tačan i zatražili su od glavnog i odgovornog urednika Vladana Filipčeva da im
omogući uvid u kompjuter redakcije gde se nalaze „inkriminisane“ fotografije
Bože N. kako bi bilo utvrđeno kada su te fotografije nastale. Filipčev je
saopštio službenicima policije ono što im je rekao i dan ranije: da su
fotografije nastale 31. maja kada je Boža N. dao izjavu za Bečejski mozaik i da
bez sudskog naloga ne želi da omogući policajcima pregled kompjutera. Oko sat
vremena kasnije, službenici policije u pratnji 4 uniformisana policajca i dva
svedoka su se vratili u redakciju Bečejskog mozaika sa naredbom za pretres
stana i drugih prostorija Kristine Demeter Filipčev i prostorija Bečejkog
mozaika, „radi postojanja operativnog saznanja o tome da u istima postoje
elementi izvršenja krivičnog dela, zloupotrebe službenog položaja iz člana 359.
stav 1. KZ i lažnog predstavljanja iz člana 329 stav 1. KZ“. Naredbu za pretres
potpisao je istražni sudija Opštinskog suda Bečej Goran Čimburović.

Urednik Bečejskog
mozaika Vladan Filipčev je nakon primljenog naloga za pretres prostorija uz
prisustvo svog advokata Snežane Sekulić iz advokatske kancelarije
Subakov-Sekulić rekao policajcima da će u skladu sa članom 78. Zakonika o
krivičnom postupku dobrovoljno omogućiti policajcima uvid u redakcijski
kompjuter. Policajci su to odbili rečima da će privremeno oduzeti sve
kompjutere iz redakcije Bečejskog mozaika. Opomenuti su da u nalogu za pretres
nema reči ni o kakvoj zapleni. Zbog toga su u roku od deset minuta doneli novu
naredbu za pretres koji je takođe potpisao istražni sudija Goran Čimburović u
kojem piše i to da se redakciji Bečejskog mozaika „privremeno oduzmu personalni
računari kako bi se ostvario uvid u sadržaj istih a u vezi spornih audio i
video zapisa“.

Oko 12 sati
službenici bečejske policije su zaplenili sve računare iz redakcije Bečejskog
mozaika i odneli ih u policiju da bi tamo u prisustvu glavnog i odgovornog
urednika ovog lista i advokata došli u posed spornih fotografija koji su već
imali odštampane na papiru, kao i datuma (31. maj) kada su fotografije nastale.

Oko 14,30 minuta
privremeno zaplenjeni kompjuteri vraćeni su u redakciju Bečejskog mozaika.
Glavnom i odgovornom uredniku Vladanu Filipčevu je saopšteno da će u svojstvu
građanina biti pozvan na informativni razgovor u policiju.

Redakcija
Bečejskog mozaika smatra da dva pretresa redakcije Bečejskog mozaika u roku od
dva dana u cilju oduzimanja audio materijala i fotografija koje su nastale u
toku bavljenja novinarskom profesijom, grubo sprečavanje rada ovog medija i
zastrašivanje novinara, kao i da je nedeljnik Bečejski mozaik postala
kolateralna šteta u obračunu političkih moćnika u Bečeju. Ovoj tezi ide u
prilog ukupan politički ambijent stvoren oko Bečejskog mozaika proteklih
meseci. Naime, aktuelna opštinska vlast u Bečeju povlače razne poteze koji
stvaraju utisak da je reč o pritisku na ovaj lokalni medij: najpre je usledio
pokušaj raskidanja ugovora između Bečejskog mozaika i opštine Bečej potpisan
karjem 2005. godine, kasnije je opštinski javni pravobranilac izdao nalog za
iseljenje redakcije iz prostorija za čije iznajmljivanje poseduje Ugovor o
zakupu, potom su usledili optužbe i napadi na Bečejski mozaik od strane Violete
Ilić, člana DSS-a i direktora sportskog centra „Mladost“ u Bečeju, jer je
Bečejski mozaik napisao seriju članaka o optuženima za ratne zločine. (Osoba
pod imenom Violeta Ilić je od strane hrvatskog pravosuđa optužena za ratne zločine.
Optužena Violeta Ilić ima iste lične podatke kao i Violeta Ilić, koja je
direktor sportskog centra „Mladost“ u Bečeju). I na kraju su usledila dva
uzastopna naloga za pretres redakcije zbog povoda koji baš nije uobičajen u
novinarskoj praksi i neodoljivo upućuju na zaključak da se radi o svojevrsnom
pritisku na ovaj list.