Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  “ “Stručni i profesionalni lokalni mediji“  zasnovan je na potrebama koje su članice PU “Lokal pres“ / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice.

Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u cilju

1) podizanja nivoa znanja i svesti  novinara o potrebi poštovanja autorskih prava

2) jednodnevna  radionica za evaluatore doprineće podizanju znanja i širenju njihovog iskustva u cilju što kvalitetnijeg rada  naših predsatvnika u komisijama za odabir projekata za sufinansiranje sadržaja od javnog interesa.

Projekat je podržan iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja