Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji traje do 01. marta 2019. godine.

Javne rasprave biće organizovane u Novom Sadu, Nišu, Čačku i Beogradu.

Novi Sad – utorak, 19. februar, u 12 sati, sala Grada

Niš – petak, 22. februar, u 12 sati, sala Grada

Čačak – ponedeljak, 25. Februar, u 12 sati, Centar za stručno usavršavanje Čačak

Beograd – četvrtak, 27. februar, u 12 sati, Klub poslanika

U seledećem dokumentu možete naći stavove PU Lokal pres  vezane za rešenja koja nova strategija nudi, a koji su proizišli iz zaključaka prethodnih skupština.Stavovi Lokal presa u vezi sa nacrtom nove medijske strategije

Na sledećem linku možete naći i kompletan dokument Nacrta nove strategije https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se do 01. marta 2019. godine Kabinetu predsednika Vlade na e-mail: medijska.strategija@gov.rs ili poštom na adresu: Nemanjina 11, 11000 Beograd, sa naznakom „Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji“.