Šta žele mladi u Nišu

Dve trećine mladih Nišlija samo je delimično zadovoljno kvalitetom života u svom gradu, pokazalo je istraživanje koje su sproveli članovi redakcije Youthvibes. Najveći problem, mladi vide u nedovoljnoj informisanosti/46,2%/, potom slede neadekvatno obrazovanje, nezaposlenost, nepostojanje sadržaja koji je dostupan mladima, ekološki problemi…Više od polovine mladih /52,7%/ nije upoznato sa radom upravnih i savetodavnih tela grada Niša.

Ovo su bile polazne tačke debate koja je održana u subotu, 18. septembra u Nišu pod nazivom “Šta žele mladi u Nišu“. Ovo je jedna od 12 debata koje se održavaju  u okviru projekta MLADI . Projekat MLADI se realizuje uz finansijsku podršku Evropske Delegacije u Srbiji.

Panelisti na debati bili su Jovan Milić, koordinator Kancelarije za mlade u Nišu, Olivera Milošević predsednica udruženja “Zeleni ključ“ i Marija Raičević, predstavnica organizacije “Nauči me“. Oni su, koristeći svoja iskustva, predstavili svoj ugao gledanja na rezultate koje je nametnula anketa. Predstavnik Kancelarije za mlade je  upoznao  prisutne sa procesom nastajanja nove Strategije za mlade u Nišu i potrebu da što više mladih učestvuje u njenom kreiranju. Predsednica udruženja “Zeleni ključ“ ukazala je na pozitivne primere ekoloških akcija, ali i na  aktivnosti  koje su nekad primenjene od strane građana i mladih, a potom zaboravljene. Organizacija “Nauči me“ još jednom je pokazala kolika je potreba za neformalnim obrazovanjem i aktivnom ulogom mladih u javnosti.

Panelisti i učesnici debate u Nišu složili su se, da je sa mladima neophodno uspostaviti neposredan kontakt kroz njihove kanale distribucije, informisati ih na njima prihvatljiv način i aktivno uključiti u procese odlučivanja. To je jedini način da mladi ostanu u svojim sredinama  i da svoju budućnost vide u njima.

Debatu možete pogledati na Youtube kanalu PU “Lokal pres“ na ovom linku.