„Sikavni trajesko“ -Učionica saživota

U okviru projekta koji je sufinansiran  od strane Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije realizovano je ukupno 10 medijskih sadržaja na romskom jeziku koji su prevedeni i na srpski jezik.

Medijski sadržaji su plasirani na dva romska medija/Romski medijski servis i Roma World/ kao i na sajtu PU “Lokal pres“ sa kog su dostupni za objavljivanje i zainteresovanim članicama Udruženja. Od objavljenih priloga pet su analitički medijski prilozi i isto toliko je i reporažnih životnih priča i primera vezanih za teme od važnosti za negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije.

Na ovaj način doprinelo se povećanoj informisanosti građana na temu negovanja kulture različitosti i jezičkog identiteta.
Međusobna razmena medijskih sadržaja dva romska medija doprinela je i uspostavljanju stimulativne atmosfere i saradnje sa sunarodnicima u cilju povećanja kvantiteta i kvaliteta informisanja romske i neromske populacije.

Vreme trajanja projekta je od 1. septembra do 31.decembra 2023. godine. Partneri na projektu pored PU “Lokal pres“ su Romski Medijski Servis i produkcija Roma World.

Proizvedeni medijski sadržaji su:

  1. https://romaworld.rs/da-li-politicke-partije-prepoznaju-rome-kao-partnere-i-saradnike-u-politici/
  2. https://romaworld.rs/obrazovanje-je-vazan-deo-svakodnevnog-zivota-u-romskoj-zajednici/
  3. https://romaworld.rs/koliko-kosta-zdravlje/
  4. https://romaworld.rs/trag-u-istoriji-kroz-pisanu-rec/
  5. https://romaworld.rs/svi-gi-znam-svi-cu-gi-tepam/
  6. https://romskimediji.rs/romski-knjizevnik-rajko-jovanovic
  7. https://romskimediji.rs/romi-u-muzici
  8. https://romskimediji.rs/odnos-roma-prema-veri
  9. https://romskimediji.rs/bibija
  10. https://romskimediji.rs/romi-u-filmskoj-industriji