SAOPŠTENJE

Upravni odbor Saveta za štampu osuđuje napade i neosnovane optužbe koje su izrečene poslednjih dana u javnosti na račun članova Komisije za žalbe i Upravnog odbora, i samog rada Saveta.

 

Predstavnici Saveta za štampu izloženi su neshvatljivom pritisku i diskvalifikacijama samo zbog mogućnosti da prihvate zahtev urednika lista Danas i odluče da daju mišljenje da li je list prekršio Kodeks novinara Srbije objavljujući intervju sa glumcem Goran Jevtićem. Posebno iznenađuje nesrazmera između jačine napada i povoda, što izaziva dodatnu sumnju u stvarni razlog za obračun sa samoregulatornim telom.

 

Savet za štampu već godinama trpi pritiske i napade zbog odluka koje se pojedincima ne dopadaju, koji su posebno pojačani u procesu usvajanja Medijske strategije i pripreme novih zakonskih predloga, sa očiglednom namerom da se Savet diskredituje i marginalizuje.Nikada do sada nije se, međutim, dogodilo da ovako žestoko bude napadnut unapred.

Pre nego što je zakazana sednica na kojoj bi se o moglo razgovarati o zahtevu urednika Danasa, Savet za štampu je u više medija optužen za političko svrstavanje i korupciju i to na način da se potpuno obesmisli njegov dosadašnji rad i kriminalizuju članovi Komisije, Sekretarijata i Upravnog odbora. Naravno, i unapred diskvalifikuje svaka buduća odluka Komisije za žalbe.

 

Savet za štampu od svog osnivanja gradi reputaciju na nezavisnosti i nepristrasnosti, insistiranju da se prilikom odlučivanja rukovodi isključivo etičkim standardima profesije, kao i na ličnom i profesionalnom integritetu članova Komisije za žalbe. Potvrda nezavisnosti su i dosadašnje odluke Komisije, koja je više puta odlučila da je prekršan Kodeks novinara Srbije i kada je bila reč o medijima koje su uređivali neki od članova Upravnog odbora Saveta, pa i same Komisije. Takođe, vrlo je lako uočiti i da se članovi Komisije izjašnjavaju samo i isključivo u svoje ime, rukovodeći se svojim znanjem, iskustvom i moralom, te da su, neretko, predstavnici iste organizacije glasali različito. Zbog toga su besmislene i veoma uvredljive tvrdnje da svi oni odlučuju po nečijem diktatu, a još strašnije su klevete da su korumpirani.

 

Teško je pobrojati sve neistine i besmislice koje su ovih dana izrečene o radu Saveta za štampu, ali smo, pre svega zbog građana koji nam se žale i zbog kojih postojimo, dužni da činjenicama odgovorimo na lažne optužbe.

 

Najpre, sam zahtev urednika da se Komisija za žalbe Saveta za štampu izjasni o tome da li je Danas prekršio Kodeks nije nikakav presedan. Savet je dobijao takve zahteve i u prošlosti, i Komisija za žalbe se i tada prvo izjašnjavala da li će dati svoje mišljenje ili ne, a tako će biti i ovoga puta. Osim toga, urednik portala Danas.rs Bojan Cvejić je i član Komisije za žalbe, pa i po tom osnovu može da podnese žalbu. Naravno, konačnu odluku da li će se povodom ovog zahteva izjašnjavati, Komisija će tek doneti.

Kad je reč o samom radu Komisije za žalbe, on je potpuno javan i svako na sajtu Saveta može da se upozna sa sadržajem žalbi, raspravom i odlukama Komisije. Članovi Komisije imaju pravo da pokreću postupke, odnosno da podnesu žalbe i u tom slučaju, naravno, ne učestvuju u raspravi i odlučivanju po toj žalbi. Ova mogućnost uvedena je, pre svega, zbog slučajeva u kojima nije moguće jasno odrediti ko je lično oštećen da bi se sam žalio, a član Komisije proceni da su povređena nečija prava, čitaoci obmanuti ili uznemirena javnost. Tu mogućnost neki članovi Komisije koriste češće nego drugi, ali je u svakom slučaju reč o sporadičnim slučajevima. Namerno ili ne, pogrešno je predstavljeno i da se ovakvim žalbama povećava broj prekršaja samo određenim medijima.

 

Monitoring dnevnih novina sa nacionalnom pokrivenošću, koji Savet radi već sedam godina i čije podatke koriste i međunarodne institucije, nema nikakve veze sa žalbama o kojima odlučuje Komisija za žalbe. Rezultati monitoringa pokazuju, na primer, da najmanji broj prekršaja imaju novine različitih uređivačkih politika – Danas i Politika, tako da su i tvrdnje da Savet „štiti“, odnosno „kažnjava“ medije u zavisnosti od toga kakav odnos imaju prema vlasti bespredmetne. Isto ovo je vidljivo i iz odluka Komisije za žalbe.

 

Upravni odbor Saveta za štampu odlučno odbacuje sve neosnovane optužbe i uvrede izrečene na račun predstavnika tog tela i izražava žaljenje što su, pre svega članovi Komisije za žalbe i Sekretarijata, izloženi ovakvom pritisku i diskvalifikacijama zbog posla koji rade odgovorno i savesno.

 

Upravni odbor Saveta za štampu:

Željko Bodrožić, predsednik (Nezavisno udruženje novinara Srbije)

Živojin Rakočević, zamenik predsednika (Udruženje novinara Srbije)

Stevan Ristić (Asocijacija medija)

Marija Obrenović (Lokal pres)

Zoran Sekulić (Asocijacija medija)

Beograd, 16. oktobar 2022.