Saopštenje kancelarije za saradnju sa civilnim društvom povodom kontrole organizacija i medija

Povodom informacija o tome da je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija uputila dopis bankama za dostavljanje podataka o svim novčanim transakcijama za 57 organizacija, medija i pojedinaca za period od 1. januara 2019. godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom podseća da su upravo saradnja sa organizacijama civilnog društva i uspostavljanje adekvatnog mehanizma za nadzor nad neprofitnim sektorom, bitno doprineli unapređenju sistema protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, ali i skidanju Srbije sa sive liste FATF-a.

U prethodnom periodu uloženi su značajni, zajednički napori nadležnih organa i civilnog društva kako bi se uspostavio međusektorski dijalog u ovoj oblasti, razvio adekvatan sistem nadzora i unapredili kapaciteti civilnog društva za zaštitu od potencijalnih rizika i zloupotreba vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma.Posebno naglašavamo da je u prethodnom periodu intenzivna saradnja u ovoj oblasti ostvarena sa Građanskim inicijativama kao Resurs centrom organizacija civilnog društva, koje su svoje lične kapacitete, iskustvo i ekspertizu stavile na raspolaganje, kako Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, tako i Upravi za sprečavanje pranja novca i tako dale nemerljiv doprinos ostvarenim rezultatima.

Kako je saradnja sa organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti u prethodne dve i po godine prepoznata kao primer dobre prakse, smatramo neophodnim otklanjanje svih sumnji koje postoje u pogledu transparentnosti trenutnog procesa kontrole i nadzora, pre svega kako bi se očuvalo poverenje koje je u prethodnom periodu uspešno izgrađeno i bilo osnov kvalitetne međusektorske saradnje koja je dovela do pozitivnih rezultata za Republiku Srbiju.

Konačno, ovim putem još jednom ističemo da je razvijeno civilno društvo jedan od ključnih partnera države u reformskim procesima i da veliki broj organizacija koje se nalaze na gore pomenutom spisku imaju dugogodišnju saradnju sa organima javne uprave u oblastima svog delovanja i daju značajan doprinos ostvarivanju napretka u različitim oblastima društvenog života.