Romkinje u kulturi i tradiciji

Tradiciju i kulturnu raznovrsnost Roma neguje u Boru KUD “Stevan Djordjević Novak”  prezentujući je na mnogim festivalima širom Srbiji kao što oni pozivaju na svoju smotru romske kulturne stvaraoce iz drugih gradova.

Tradiciju kroz predstave iz svoje tradicije neguje borsko Udruženje građana “Amal”.

Predstave su na romskom jeziku svi učesnici kao i publika je romska. Predstave su dostupne i ostalim sugradjanima, besplatne su i održavaju se u sali Muzičke škole Miodrag Vasiljević u Boru.

Posebno je bila zapažen nastup Multikulturalnog kluba udruženja gradjana REAB krajem oktobra ove godine u Narodnoj biblioteci u Boru. Okupljeni su mogli da uživaju u poeziji na pet jezika – srpskom, romskom, vlaškom, engleskom i nemačkom.

Okupljeni oko Multikulturalnog kluba, čije su osnivanje inicirali Mladen Sazdanović i Marina Sinanović, kazivali su deo svog bogatog stvaralaštva ukazujući, na činjenicu – bez obzira kojim je jezikom kazivana  poezija govori univerzalnim jezikom ljubavi.

“Mladen i ja smo se udružili, a oko sebe okupili i druge ljude koji dele našu ljubav prema književnosti, pisanju, književnom stvaralaštvu uopšte. Tako je nastao Multikulturalni klub književnika”, kaže Marina Sinanović.

Udruženje građana “REAB” pored poezije Mladena Sazdanovića i Marine Sinanović predstavilo je na ovoj književnoj večeri i stvaralaštvo Jašara Murine i Bojana Njamculovića. Uz njih u okviru Multikulturalnog kluba stvaraju i Marina Ignjatović, Nađija Demiri i Klaudija Sinanović. Svima je zajednička želja da klub promoviše dela neafirmisanih mladih stvaralaca širokoj čitalačkoj publici ovog kraja.

 “Klub je oformljen u okviru projekta “Multikulturalni klub književnika Bor” koji realizujemo od avgusta i upravo je ovaj mesec i završni za realizaciju projekta. Ovaj projekat, inače, finansira Gradska uprava. U okviru projekta održane su i radionice za kreativno pisanje koje je mentorski vodio Mladen Sazdanović”, ističe Marina Sinanović iz Udruženja građana “REAB”.

Na prvoj poetskoj večeri multi-kultralnog kluba književnika mladih pisaca svoje stihove je govorila Marina Sinanović.