Privatizacija lokalnih medija

PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 5. marta počinje
realizaciju projekta pod nazivom Privatizacija lokalnih medija uz finansijsku
pomoć Norveške narodne pomoći

Projekat Privatizacija lokalnih medija predstavlja
serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji će biti
dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 5. marta
2007. godine na saitu www.localpress.org.
yu.

Učešće redakcija u ovom projektu se ogleda u
prenošenju i pisanju tekstova na zadatu temu. Iz sredstava NPA će realizatorima
projekta biti isplaćena naknada za troškove papira, štampe i pisanje tekstova.
Ujedno, ovi tekstovi će predstavljati monitoring procesa privatizacije lokalnih
pisanih medija koji će se ubrzano odvijati tokom marta i aprila meseca.

Planirano je učešće 15
redakcija u ovom projektu.