Priručnik za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju

Priručnik pred Vama nastao je na inicijativu Koalicije novinarskih i medijskih udruženja koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Poslovno udruženje

Lokal pres (LP). Priručnik je jedan od rezultata zajedničkog projekta pod nazivom Biti ili ne biti za medijsku reformu – praćenje procesa projektnog sufinansiranja medija čiju realizaciju su finansijski podržale Ambasada Velike Britanije i Ambasada Australije u Srbiji.

Njegovoj izradi prethodila je: analiza seta medijskih zakona i podzakonskih akata, serija dubinskih intervjua sa članovima komisija i predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja te analiza iskustva i prakse projektnog finansiranja medija iz više zemalja.

Svrha izrade Priručnika je dvojaka – da pruži uvid u proces projektnog sufinansiranja medija, te da osnaži članove komisija koje nominuju novinarska i medijska udruženja da profesionalno, nepristrasno i objektivno učestvuju u radu konkursnih komisija.

Priručnik kroz analizu prve godine sprovođenja Zakona o javnom informisanju i medijima, identifikuje glavne nedostatke procesa projektnog sufinansiranja, te nudi informacije i alate za unapređenje procesa rada članova komisije i Koalicije novinarskih i medijskih udruženja.

Priručnik za članove komisija za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u javnom informisanju