„Pančevac” u ratnom stanju

Bio je utorak, 28. decembar, 13 sati i 5 minuta, kada je većina u Skupštini opštine Pančevo, sastavljena od odbornika stranaka tzv. demokratskog bloka, razrešila stari i imenovala novi Upravni odbor JNIP „Pančevac”. U upravljačko telo preduzeća koje izdaje novine sa prosečnim, za naše pojmove zastrašujućim, tiražem od 16.500 primeraka, ušla su četiri predstavnika političkih stranaka (DSS, G 17 , Liga socijaldemokrata Vojvodine i Opštinske stranke) i troje članova iz redova zaposlenih, izabranih na najdemokratskiji način, tajnim glasanjem između više kandidata. Tog trenutka prestao je da važi džentlmenski sporazum, postignut novembra 2002. godine, između SO Pančevo kao osnivača (podržanog, naravno, jakom političkom voljom lokalnog DOS-a da do njega dođe) i rukovodstva „Pančevca”, o tome da političke partije povuku svoje poverenike iz Upravnog odbora ove medijske kuće, a da se zauzvrat preduzeće skine sa liste korisnika sredstava iz opštinskog budžeta, tim pre što je poslednjih godina ta dotacija bila simbolična i kretala se između dva i četiri odsto ukupnih prihoda. Nakon po zakonu sprovedene skupštinske procedure, u Upravni odbor su imenovani ugledni građani, koje su predložili zaposleni u „Pančevcu”. Sporazum je dobro dočekan u javnosti, kao najava konačnog raskida za profesionalno novinarstvo fatalne veze između politike i medija, i kao dobar prvi korak ka svojinskoj transformaciji, za koju se verovalo da će uskoro uslediti. I ovoga puta su zaposleni, iako to od njih nije traženo, podneli svoju nestranačku listu kandidata sa devet imena, koju Kadrovska komisija nije ni razmatrala, pa nije ni stigla pred odbornike.

Tog trenutka, u utorak, 28. decembar, 13 sati i 5 minuta, redakcija lista „Pančevac” je proglasila ratno stanje prema uzurpatorima slobode javne reči.

Nedobrodošlica

Lokalni političari su predstavili ovu operaciju kao njihovu dobronamernu i iskrenu brigu da pomognu „Pančevcu” u pripremama za predstojeću privatizaciju. Rekli su i da postoji potreba za nadzorom poslovanja ovog javnog preduzeća. Novinari su odmah ocenili da je reč o posrednom uticaju na uređivačku politiku, da je obrazloženje neuverljivo i providno, jer bi vlasnik „Pančevca” ionako postao onaj takmac koji na aukciji izlicitira veću ponudu, i da su se tim neprimerenim potezom političari još jednom pokazali da se ponašaju kao besposleni popovi: umesto da počnu da rešavaju desetine problema iz nadležnosti lokalne samouprave sa kojima su suočeni građani opštine Pančevo, zbog čega su i izabrani, oni su prvo što su uradili, po refleksu nasleđenom iz socijalizma i neokomunizma Marković-Miloševićevskog tipa, pokušali da stave medije pod kontrolu. I time odnose između medija i politike vratili nekoliko koraka unazad.

Upravni odbor je konstituisan 6. januara, i to samo zato jer je trebalo doneti odluku o promeni cenovnika usluga, zbog uvođenja PDV-a. Redakcija je novoizabranim članovima iz „šire društvene zajednice” odmah stavila na znanje, i u novinama i u ličnim kontaktima, da nema ništa ni protiv koga lično, ali da su apsolutno nedobrodošli. Novinarima su jednostavno dozlogrdile „dobre namere” i dušebrižništvo političara, oni će nam najviše pomoći ako nas ostave na miru, rekli su.

Poruku je jedini prihvatio Slobodan Prodanović, član lokalne Opštinske stranke, jedan od onih koji su pre tri godine inicirali samopovlačenje stranačkih aktivista iz tadašnjeg Upravnog odbora, što je predstavljalo uvod u pomenuti džentlmenski sporazum. Njega je na to mesto stranka i predložila da bi, kao svojevrsni „insajder” čuvao interese zaposlenih, što je on dosledno i radio – nijedanput nije glasao različito od članica UO iz kolektiva, što je omogućavalo da novinari održe natpolovični uticaj na razvoj ključnih događaja u firmi. Na drugoj strani stajao je mr Dušan Kolundžić, čovek veoma aktivan u tzv. antibirokratskoj revoluciji koja je srušila Vladu u Novom Sadu, ali koji je ubrzo shvatio promašenost Miloševićeve politike, pa se povukao iz političkog života. Nije se eksponirao punih 16 godina, sve do prošlog leta, kada je pristupio DSS-u, u kome je doživeo strelovit uspon, pa mu se stranka odužila ukazivanjem časti da bude predsednik UO lista starog 135 godina.

Sukobi

Tokom januara i februara sukobi su se toliko razbuktali da je predsednik UO magistar Kolundžić uputio zahtev osnivaču JNIP-a „Pančevac”, Skupštini opštine Pančevo, da smeni člana UO Slobodana Prodanovića jer ne ostvaruje interese osnivača, a članice UO iz „Pančevca” su zatražile od iste adrese da smeni predsednika Kolundžića! Zahtevi nisu razmatrani jer su u međuvremenu reformske snage unutar DSS-a uspele da se izbore da povuku Kolundžića, uz objašnjenje da stranke, principijelno, zaista nemaju šta da traže u upravnim odborima medija, te da su se odluke od pre nekoliko meseci pokazala pogrešnim. Koštuničine demokrate su predložile da Kolundžićevo mesto zauzme Darko Protić, novinar u penziji, jedini član iz prethodnog saziva Upravnog odbora koga je na onu nerazmatranu listu nestranačkih kandidata predložila organizacija sindikata „Nezavisnost”. Prekomponovanjem političke većine, tzv. male stranke, u koje spada i Opštinska, trebalo bi da budu izbačene iz lokalne vlasti, što znači i iz svih tela u kojima sede njihovi članovi, pa se javio predlog da Prodanovića zameni Jasmina Večanski, direktorka Centra za kulturu, takođe sa liste koju su podneli zaposleni. Ligaša Slavišu Sinđića, kao člana „male stranke” bi trebalo da zameni član SPO-a Srećko Janković, dok za sada nije sporna samo Violeta Jovanov-Peštanac, članica G 17 . Zanimljivo je da je ona radila u Dopisništvu RTS-a u vreme u kome je državna televizija nazivana TV Bastiljom. Jedno vreme posle 5. oktobra je pisala za „Pančevačke novine” koje je pokrenuo bivši šef Dopisništva Dragan Gagi Janković, ali ih je napustila zbog neplaćenih honorara, zbog čega je čak Gagija tužila sudu. Krajem prošle godine je, kao iskusna novinarka i stručnjakinja, imenovana za zamenicu predsednika UO JNIP „Pančevac”. U istom paketu predloga promena, novinarka „Pančevca” Biljana Bulatović-Pajić bi trebalo da postane potpredsednica umesto V. J. P.