Opština Prokuplje usvojila primedbe Medijske koalicije

Nakon što je Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ukazala na nepravilnost pri imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja, opština Prokuplje je izmenila sporno rešenje I imenovala nove članove komisije.

 

Za pohvalu je spremnost nadležnih u opštini Prokuplje da ovog puta uvaže sugestiju Koalicije novinarskih I medijskih udruženja, s obzirom da na ukazane nepravilnosti u samom konkursu za sufinansiranje medijskih projekata nisu reagovali, zbog čega Koalicija nije ni predložila svoje kandidate za članove komisije.

 

Podsećamo da je za člana komisije u Prokuplju bila imenovana šefica opštinske službe za odnose sa javnošću, što nije u skladu sa članom 20. pravilnika Ministarstva kulture I informisanja, koji predviđa  da se za člana konkursne komisije imenuje lice koje je nezavisni stručnjak za medije, ili je medijski radnik, kao I da predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa, niti obavljati javnu funkciju.

 

Koaliciju novinarskih I medijskih udruženja čine Udruženje novinara Srbije ( UNS) , Nezavisno udruženje novinara Srbije ( NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine ( NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) I  PU ‘’Lokal pres’’.