Online novinarstvo i lokalni mediji

Radionicom o online novinarstvu započela je serija radionica iz projekta Lokal pres medijska i razvojna labaratorija. Dvadeset  dva polaznika uz pomoć predavačice Žarke Radoja  imali su priliku da saznaju na šta sve mislimo kada kažemo danas novinar i novinarka na webu.

Novinarstvo na jedan klik kako se sve češće naziva online novinarstvo, je pravi izazov za lokalne medije. Ova  jednodnevna radionica  koja je održana online u petak, 2. jula 2021. godine  usmerena je na pisanje za veb i društvene mreže tradicionalnih medija /pisanih i elektronskih/.Činjenica je da veliki broj lokalnih medija pokušava da  forme tradicionalnih medija  plasira na kanale distribucije koji zahtevaju sasvim drugačiji prilaz. Ova radionica pokazala je na konkretnim primerima  kako se i na koji način treba obratiti ciljnim grupama koje su na internetu.

 

Radionica se realizuje uz finansijsku podršku  Balkan Trust for Democracy iz sredstava Norvegian Ministry of Foreign Affairs.