Održana 28. godišnja Skupština Lokal presa

Na dvadeset osmoj Skupštini Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres, održanoj 15. decembra preko Zum platforme, najavljen je nastavak zalaganja za bolju implementaciju medijskih zakona u cilju kvalitetnijeg i profesionalnog informisanja građana na lokalu i zaštite interesa lokalnih medija.
Rad lokalnih medija u Srbiji poslednjih godina obeležili su mali kadrovski i niski finansijski kapaciteti. Članice Lokal presa su iskazale bojazan da će im uvođenje revizije na projekte u vrednosti iznad 1.200.000 RSD koje je zaživelo u dopunjenom Zakonu o javnom informisanju i medijima  dodatno usložiti rad u malim redakcijama. Takođe, izneto je viđenje da su lokalni  štampani mediji u diskriminatornoj poziciji jer odluka da se konkursi ne objavljuju u štampanim medijima može da implicira slične odluke drugih organa u drugim oblastima što će doprineti smanjenju njihovih i onako malih prihoda.
Neophodno je stvoriti što širu zagovaračku platformu koja bi insistirala da se sve mere za unapređenje sistema projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja iz Medijske strategije, zasnovane na principima transparentnosti, nezavisnosti, inkluzivnosti i odgovornosti – zakonski implementiraju i realizuju u praksi.
Položaj i potrebe lokalnih medija još uvek nisu prepoznati u dovoljnoj meri ni od strane državnih organa ni ostalih medijskih organizacija. Prisutni su se usaglasili da je neophodno raditi na većoj vidljivosti problema sa kojima se lokalni mediji susreću.
U okviru Skupštine održan je panel o mestu i ulozi lokalnih medija u novom Zakonu o javnom informisanju i medijima (ZJIM). Panelistkinje su bile članica radne grupe za izradu ZJIM Marija Obrenović, članica radne grupe za implementaciju Medijske strategije Tanja Trifković, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije Tamara Filipović i izvršnja direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović. Panel je moderirao Lazar Simić.
Istraživači Tijana Blagojev, Nedim Sejdinović i Duško Medić predstavili su rezultate istraživanja o saznanjima, stavovima i predlozima medijskih radnika o Strategiji razvoja medijskog sistema Srbije /2020-2025/ i njenoj implementaciji. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Jačanje medija za reformu medijskog sistema u Srbiji, koji je podržala Evropska delegacija.