Nove generacije Lokal presovaca

Brave New Media Forum /BNMF/ i ove godine je okupio veliki broj mladih i medijskih stručnjaka koji su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim medijskim temama u svetu.

Mladi novinari koji su prošli obuke Letnje novinarske škole u okviru projekta Young Media  u proteklih 6 godina su se susreli na ovom događaju.

Tokom aktivnosti na ovom projektu  PU ‘’Lokal pres’’ je u svom fokusu imao lokalne medije, mlade iz lokalnih sredina i povećanje kapaciteta same asocijacije.

Jedna od aktivnosti Lokal presa su školice novinarstva za mlade gde oni, kao pravi novinari uče šta su profesionalni standardi i koriste novinarske forme. Do sada je te školice pohadjalo preko 150 mladih srednjoškolaca.  U medjuvremenu, neki od njih su nastavili da se bave novinarstvom tako da je Lokal pres napravio bazu od dvadesetak studenata koji aktivno kreiraju sadržaje za mlade i taj sadržaj ustupaju članicama Lokal pres na korišćenje.

Lokalni mediji, članice PU “Lokal pres“ shvatili su koliko su mladi važna ciljna grupa svakog medija. Osnovane su dve redakcije mladih u Šapcu i Kraljevu,17 članica aktivno prenosi sadržaje za mlade, podmlađene su lokalne redakcije angažovanjem mladih ljudi.

Članice PU “Lokal pres“ zalažu se sa izdvajanje sredstava za kreiranje sadržaja za mlade.

Asocijacija je realizacijom ovog projekta dobila 8 multipliaktora, Bazu od preko 20 aktivnih mladih novinara i aktivista koji su pohadjali naše radionice, a dvoje mladih iz te grupe koji su sada postali deo kancelarije PU “Lokal pres“.

Milica Mihajlović je predstavljala PU ‘’Lokal pres’’ na BNMF.