Nova šansa za lokalna i regionalna glasila


U petak, 5.
septembra u press Sali Ministarstva kulture održana je konferencija za novinare povodom raspisivanja drugog
ciklusa Konkursa za sufinansiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih
javnih glasila.

 

Prvi ciklus ovog
konkursa je zatvoren u junu mesecu ove godine, pri čemu je polovina odobrenih
sredstava nije dodeljena jer ponuđeni projekti nisu u dovoljnom broju
zadovoljili osnovne kriterijume. Pored pomoćnika ministra za medije Dragana
Janića, prisutnima su se obratili i predsednici upravnih odbora ANEM i Lokal
pres, Saša Mirković i Vladan Filipčev.

 

Sa ciljem podrške
proizvodnji programskih sadržaja medija značajnih za otvaranje javnog interesa
u oblasti informisanja, Ministarstvo kulture izdvaja budžetska sredstva koja,
putem konkursa, svake godine dodeljuje projektima koji obezbeđuju ostvarivanje
pluralnosti i raznovrsnosti  medija,
podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo, razvoj obrazovanja i nauke i
ostvarivanje prava građana na informisanje i obaveštenost o aktuelnim
društvenim temama, posebno u oblastima ekonomije, životne sredine,
pridruživanje EU, programima o mladima i deci, licima sa invaliditetom,
zapošljavanju i drugim društveno važnim pitanjima.

 

Tekst konkursa
možete pruzeti sa sajta http://www.kultura.sr.gov.yu.

Formular za
prijavu na konkurs možete preuzeti sa sajta http://www.kultura.sr.gov.yu.