Nova realnost


Da li će promena
vlasničke strukture, sama po sebi, doneti i novi kvalitet, teško je reći.

Svesni smo, međutim,
da neće moći da se spreče razne zloupotrebe jer za sada ne postoji zakonski
mehanizam koji bi zaštitio lokalne novine od pojedinaca koji imaju novca i
sumnjive namere kada je u pitanju budućnost medija koji kupuju.

No, bez obzira na
te, valjda, neizbežne tranzicione repove u medijskoj sferi, ono što je važno za
Asocijaciju je izmenjena struktura članstva i posledice koje to povlači. Lokal
pres će se, naime, suočiti sa bitno drugačijom pozicijom mnogih medija i
promenama uređivačke politike u tim listovima. Bez obzira na sve dileme i
nepoznanice, ono što je sasvim izvesno je da u novim uslovima Asocijacija
nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ će napraviti strategiju koja će uvažiti
očekivanu realnost kada su u pitanju lokalni pisani mediji.

Lokal pres mora
da uvaži ovu novu realnost i u skladu sa tim (p)ostane udruženje onih medija
koji će u budućem periodu uspeti da opstanu na surovom tržištu uz poštovanje
svih profesionalnih uzusa, kodeksa i evropskih standarda. To neće biti tako
jednostavno jer mnogi novi vlasnici srpskih lokalnih novina pokušaće da plivaju
na talasu „žute štampe“ koji u poslednje vreme dominira u pisanim medijima.
Upravo zbog toga će biti veoma važna uloga Lokal presa.

Medijima koji se
odluče da ostanu dosledni u svojoj uređivačkoj politici biće, možda više nego
ikad, potrebna pomoć. I na ovom polju, takođe, nužne su promene i realno je
očekivati da će Lokal pres biti sve manje asocijacija, a sve više poslovno
udruženje. Tržišna utakmica, koja među pisanim medijima postaje sve surovija,
zahtevaće od redakcija ubrzanu transformaciju, pre svega u poslovanju,
marketinškom pristupu, organizaciji. Lokal pres, zbog toga, mora da nastavi sa
programima edukacije i stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog
konsaltinga i izrade biznis planova. Zajednički marketinški nastup ostaje ne do
kraja iskorišćena mogućnost, kao i izrada strategije u oblasti zajedničkih
nabavki papira, koristeći iskustva sličnih udruženja sa zapada.

Pritisaka raznih vrsta na lokalne pisane medije bilo je i biće, od
fizičkih nasrtaja na novinare, do tužbi i presuda kojih je sve više. Iskustvo
sa advokatskim pulom pokazalo se, recimo, kao veoma korisno ne samo u
praktičnom smislu, zastupanja pred sudom, već i komunikaciji novinara i
pravnika i neposrednoj edukaciji redakcija. Zaštita novinara biće, sasvim
sigurno, jedan od najvažnijih zadataka Lokal presa u narednom periodu, kako od
spoljnih pritisaka, tako i od njih samih, jer je očigledno da je neophodno
podrobnije poznavanje zakona i granica medijskih sloboda.