Nebojši Đumiću, radniku policije, povređen čast i ugled

U petak, 23. janura dok su članovi redakcije čekali da iz štampe izađe 200. broj u redakcju je ušao sudski pozivar sa tri sa plave koverte u kojima je bila nova tužba protiv Bečejskog mozaika koju podneo pravni zastupnik Nebojše Đumića, zamenika komandira Policijske stanice Bečej-OUP Bečej Nikola Kosanović 12. decembra 2003. protiv Mozaika d.o.o. izdavača Bečejskog mozaika (tuženi prvog reda), Vladana Filipčeva, glavnog i odgovornog urednika (tuženi drugog reda) i protiv Kristine Demeter Filipčev, novinara (tužena trećeg reda).Nebojša Đumić tuži navedene i traži 150.000 dinara na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda jer je u broju 159. (7. mart 2003.) Bečejskog mozaika novinar Kristina Demeter Filipčev u tri svoja novinarska teksta „u negativnom kontekstu“, „služeći se neistinama“ pominjala Nebojšu Đumića.U tužbi se navodi da u tekstu na strani 2 pod naslovom „S one strane“ i nadnaslovom „Vesti iz policije, tužilaštva i suda“ i podnaslovom „Sporovi protiv policajaca“ tužena trećeg reda napisala: „U toku 2000. godine Opštinskom sudu u Bečeju podneta je privatna krivična tužba protiv Nebojše Đumića, radnika bečejske policije, zbog zlostave u službi“.U tekstu na istoj strani pod naslovom „Lavirint od sudske pisarnice do portirnice“ i nadnaslovom „Dodatak za Kafin „Proces““, tužena trećeg reda je napisala i sledeće: „S namerom da odgovori trendu medijskog interesovanja, jer je ovih dana u žiži potreba „osvetljenja“ (lustracije) onih koji su se u proteklom periodu ogrešili o ljudska prava, redakcija „Bečejskog mozaika“ je pokušala da istraži slučaj o policajcu protiv kojeg je 2000. godine podneta privatna krivična tužba zbog dela zlostave u službi. Složićete se da je zlostava u službi ugrožavanje prava čoveka. U poduhvatu istraživanja ove „društveno štetne pojave“ naš novinar je došao do portirnice Opštinskog suda u Bečeju u želji da se upozna sa sadržinom krivične tužbe koji je podneo građanin Bečeja protiv Nebojše Đumića, policajca OUP-a Bečej.“ i „Tako su za sad informacije o predmetu protiv Nebojše Đumića, za sada „na ledu“, narodski rečeno, drvo se sakrilo u šumi“.I na kraju, u tekstu na strani 3 pod naslovom „Vruća tema“ i nadnaslovom „Anketa o lustraciji“ tužena trećeg reda je postavila pitanje načelniku OUP-a Bečej: „U bečejskoj policiji ima više službenika koji su po oceni građana zreli za lustriranje, jer su se u prethodnom periodu ogrešili o ljudska prava i slobode. Pominju se službenici policije…Nebojša Đumić, pa i bivši načelnik OUP-a Bečej…Šta sa njima?“.U tužbi se tvrdi da su tuženi grubo povredili ugled i čast tužioca kao građanina i kao službenog lica koje obavlja odgovornu funkciju u društvu, iznoseći o njemu u štampi, kako se kaže, same neistine. „Držeći, valjda, da će na taj način podići tiraž i ostvariti za sebe materijalnu korist“, pretpostavlja advokat Kosanović.Tužilac Nebojša Đumić je zbog svega navedenog „pretrpeo i trpi duševne bolove velikog intenziteta i dugog trajanja, u odsustvu krivično-pravne zaštite na koji kao službeno lice ima pravo (i eventualno objavljivanje presude po zakonu), trpi i duševne bolove velikog intenziteta i dugog trajanja, i kao službeno lice u vršenju njegove funkcije, budući da su tuženi neistine o njemu proneli na značajan i nepoznat broj građana sa kojima tužilac u obavljanju svoje funkcije dolazi u kontakt. Isto tako, zbog radnji tuženih, tužilac ima određenih neprijatnosti na svom radnom mestu“, piše advokat tužioca Nikola Kosanović.U ovom postupku za koji je glavna rasprava zakazana za 5. februar Bečejski mozaik će zastupati advokatska kancelarija Miloša Subakova iz Beograda .