Mladi i mediji za demokratski razvoj: Otvoren poziv za podnošenje projektnih ideja 2023/2024

Beogradska otvorena škola raspisala je poziv za podnošenje projektnih ideja (concept note) u okviru programa finansijske podrške partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva za mlade, tokom 2023/2024.
Program podrške se sprovodi u okviru projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji je podržan od strane Ambasade Švedske u Srbiji i ima za cilj da podstakne partnerstva između medija, OCD za mlade, fondacija i zadužbina koje se bave pitanjima mladih zarad demokratizacije društva i poštovanja vladavine prava i ljudskih prava na lokalnom nivou.
BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, na godišnjem nivou podržati 8 projekata, a svaki projekat će zajednički sprovoditi dva partnera, odnosno 8 OCD za mlade i 8 medija.

VIŠE O POZIVU

Rok za podnošenje projektnih ideja je četvrtak, 29. jun 2023. godine
u 15 časova.

Projektna ideja (concept note) treba da se zasniva na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovorenim vrednostima, principima i idejama i mora da bude podneta u partnerstvu dva partnera:

Medija, kao partnera koji će nezavisno istraživati problem i o tome informisati javnost i tako podizati vidljivost teme, kojom se aktivistički bavi njihova partnerska OCD za mlade, i stvarati pritisak javnosti da se o prepoznatom problemu javno govori i da se, usled naraslih očekivanja javnosti, problem rešava od strane nadležnih;
OCD za mlade, kao partnera koji će se baviti aktivizmom u zajednici gde se projekat sprovodi, raditi na podizanju svesti o problemu, angažovati zainteresovane strane, osmisliti političku, pravnu ili institucionalnu intervenciju i javno zagovarati i sprovoditi aktivnosti koje će voditi ka rešavanju problema.

Mediji i OCD za mlade, u ovom ciklusu, mogu da konkurišu za projektnu finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 320.000,00 SEK po projektu (u predlogu projekta budžeti partnera će biti odvojeni, što znači da će svaki od dva budžeta biti u maksimalnom iznosu do 160.000,00 SEK).
U cilju promocije Poziva, biće organizovana onlajn info sesija, a datum i vreme održavanja će biti naknadno objavljeni na portalima i društvenim mrežama Beogradske otvorene škole: Facebook, Instagram i LinkedIn.

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim medijima i OCD za mlade na raspolaganju će biti tim BOŠ-a putem elektronske pošte: mladiimediji@bos.rs.

Za više informacija posetite portal za mlade Mingl.