Medijski sadržaji za mlade u lokalnim medijima

PU Lokal pres je u period od 15. januara do 30. aprila 2019. godine sprovelo projekat “Medijski sadržaji za mlade u lokalnim medijima“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

U okviru projekta “Medijski sadržaji za mlade u lokalnim medijima“ organizavoana je radionica za 12  novinara i menadžera lokalnih medija. Ideja projekta bila je da se kroz radionicu doprinese osnaživanju i jačanju kapaciteta  novinara i menadžera lokalnih medija za kreiranje medijskih sadržaja za mlade, uključivanje mladih u proces izrade medijskih sadržaja i prepoznavanje novih izvora finansiranja koja mogu doprineti održivosti projekta i lokalnih medija.

Projekat predstavlja značajan podsticaj kreiranju medijskih sadržaja na nov, inovativni način koji podrazumeva aktivno učešće mladih u kreiranju uređivačkih sadržaja lokalnih medija.