Medijska rešenja i kako da zažive u praksi

Medijski radnici u Nišu upoznati su sa rezultatima istraživanja o stavovima novinara kada je medijska regulativa u pitanju i sa aktuelnim izmenama i dopunama ZJIM.

Drugi od ukupno četiri planirana okrugla stola pod nazivom Stavovi novinara i mogućnosti medijskih zakona održan je u Nišu, 13. decembra 2023. godine. U organizaciji Poslovnog  udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres“,  članice Koalicije za slobodu medija, a u okviru projekta Jačanje medija za reformu medijskog sistema u Srbiji okrugli sto je imao za temu  promociju istraživanja o zainteresovanosti medijskih radnika da se upoznaju sa medijskom strategijom i da se aktivno uključe u praćenje njene implementacije i novih zakonskih rešenja koja su doneta krajem oktobra 2023. godine.

U okviru projekta urađeno je i istraživanje „Strategija razvoja medijskog sistema Srbije /2020-2025/ i njena implementacija: saznanja, stavovi i predlozi medijskih radnika“   koje je ukazalo na  stavove i  mišljenja medijskih radnika kao i na njihove komentare i predloge kako da se unapredi medijska regulativa.

Sprovedeno istraživanje  među novinarima iz preko stotinu medija pokazalo je da je prisutan visoki stepen nepoverenja medijskih radnika u institucije, zakonska rešenja usled mnogobrojnih opstrukcija vlasti.

Stavovi ispitanika u istraživanju po pitanju primene Medijske strategije u zakonskim okvirima pokazala su se tačnim i kroz praksu – nedavno usvojene Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima. Medijski radnici su procenili da je u ovakvim okolnostima nemoguće zamisliti da  rešenja Medijske strategije zažive u praksi. Povratak države  na mala vrata  u vlasništvo medija kroz  slučaj Telekoma je najbolji primer za to.

Medijska i novinarska udruženja su pokazala zavidan stručni kapacitet za kreiranje medijske politike u skladu sa međunarodnim standardima i javnim interesom, ali njihova moć da utiču na u kreiranju i u primeni je još uvek mala i ograničena, pokazalo je istraživanje.

Panelisti na okruglom stolu su bili aktivni učesnici u izradi izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju i medijima kao i u oceni Zakona o elektronskim medijima: Marija Obrenović, predsednica Upravnog odbora PU “Lokal pres“,Izabela Branković, izvršna direktorka Asocijacije medija, Tamara Filipović Stevanović, generalna sekratarka NUNS i Ivana Stevanović, izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija.

Tekst  istraživanja možete naći na sledećem linku.