MEDIJI VB6: Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu

GIZ poziva nezavisne medijske organizacije, nacionalne i lokalne medije i druge medijske aktere koji deluju u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), da se prijave za grantove za kolaborativne medijske projekte u okvir Programa: Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Nemačke, a sprovodi GIZ, u saradnji sa Internevs-om i DV Akademie.

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u saradnji sa Internevs-om i DW Akademie, sprovodi Regionalni program pomoći medijima na Zapadnom Balkanu, koji finansiraju Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ovaj program ima za cilj da unapredi kapacitete profesionalnih nezavisnih medijskih organizacija da se bolje prilagode promenljivom medijskom okruženju, kroz pomoć u stvaranju modernog visokokvalitetnog sadržaja i odgovarajućih poslovnih modela nakon toga.

Veličina granta: do 25.000 evra

Zainteresovani medijski akteri se mogu prijaviti  do 15. oktobra 2023. – 23:59 CEST.

Više o pozivu možete pročitati ovde:  https://www.wb6media.eu/en/call-for-applications-for-collaborative-media-projects