Koalicija za slobodu medija: Nacrti medijskih zakona ne predstavljaju kompromis, pozivamo Vladu da obezbedi suštinsku medijsku reformu

Koalicija za slobodu medija još jednom poziva Vladu Srbije da usaglasi predloge nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima sa rešenjima iz Medijske strategije. 

Na jučerašnjem sastanku sa premijerkom Anom Brnabić, članovi radnih grupa za izmene dva zakona, članice Koalicije, nisu dobile na uvid izveštaje sa javnih rasprava, kao ni tekst nacrta dva ključna medijska zakona o kojima Vlada treba da odlučuje.

Današnje saopštenje Vlade Srbije unosi dodatnu konfuziju u to na koji način je konačan nacrt ZEM rešio pitanje ovlašćenih predlagača članova Saveta REM-a, odnosno koji je od brojnih predloga na koncu našao svoje mesto u nacrtu tog zakona. Podsećamo da je Koalicija javno izrazila neslaganje sa predlogom da Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana budu zasebni predlagači, te da ne može biti reči o kompromisu u ovom članu Zakona ukoliko je Vlada ostala pri takvom rešenju.

Jučerašnji sastanak sa premijerkom je nedvosmisleno potvrdio da Vlada ne želi da obezbedi diskontinuitet u radu postojećeg Saveta REM-a, iako je to bio jedan od osnovnih zahteva Koalicije i jedna od najvažnijih mera iz Medijske strategije.

Kada je reč o položaju Saveta za štampu, dobili smo usmeno obaveštenje da je usvojeno rešenje o kome se još u aprilu izjasnila Radna grupa za izmenu Zakona o javnom informisanju i medijima, ali do ovog trenutka nismo dobili nacrt predloga zakona kako bi se uverili u tu tvrdnju.

Na koncu, tvrdnje iz Vlade da su članovi oba zakona, koji su omogućavali povratak države u vlasništvo nad medijima, izmenjeni tako da se odnose samo na Telekom Srbija, ostaju potpuno neprihvatljive, s obzirom da dramatično odstupaju od strateškog opredeljenja Republike Srbije definisanog još 2011. godine, a potvrđenog usvajanjem Medijske strategije 2020. godine.

Iako ove tri tačke predstavljaju najznačajnije probleme u nacrtima dva zakona, postoji još niz odredbi čije smo promene ili preciznije definisanje predložili tokom javne rasprave, kako bi obezbedili suštinsku reformu medijskog sektora u Srbiji.

Zbog toga smatramo da je od presudne važnosti da Vlada Srbije, pre najavljenog pokretanja postupka po hitnoj proceduri za usvajanje ova dva zakona, još jednom preispita svoju odluku da odstupi od Medijske strategije koja je usaglašena i potvrđena od strane svih zainteresovanih strana – medijske zajednice, kao i same Vlade. Podsećamo da je Strategija pozdravljena od strane međunarodnih aktera jer je usglašena sa evropskim i drugim međunarodnim standardima što je važno jer se Srbija nalazi na putu za EU.

U prilogu dostavljamo komentare na ZEM i ZJIM koje su dostavile članice Koalicije, organizacija CRTA i ANEM.

Komentari za Zakon o javnom informisanju

Komentari za Zakon o elektronskim medijima