Koalicija novinarskih i medijskih udruženja: Preispitati odluku Grada Kragujevca o prenosu sredstava televiziji Kragujevac

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja očekuje hitno tumačenje Ministarstva Finansija i proveru od strane Državne revizorske institucije u slučaju odluke Skupštine grada Kragujevca o dodeli dodatnih 30 miliona već privatizovanoj televiziji Kragujevac.

Skupština Grada Kragujevca donela je odluku 23. oktobra o izmeni Programa poslovanja Javnog preduzeća Radio televizija Kragujevac i dotadašnji pologodišnji budžet sa 44.553.000,00 uvećala na 74.545.899,00.

Gradsko veće je, tri meseca ranije, 16. jula 2015. izmenilo Program rasporeda sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i na osnovu toga zatražilo od JP RTK da po treći put uskladjuje svoj Program poslovanja preduzeća za 2015.

Na osnovu tako sprovedene procedure pred odbornicama grada Kragujevca se u oktobru našao predlog odluke o dodatnim sredstvima iako je privatizacija JP RTK već obavljena. U obrazloženju donete odluke stoji da su „sredstva subvencija raspoređena u korist Javnog preduzeća televizija Kragujevac da bi omogućili nesmetano funkcionisanje preduzeća do prodaje.”

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava na činjenicu da Grad Kragujevac u isto vreme nije dodelio ni jedan jedini dinar po osnovu Zakona o informisanju i medijima za potrebe informisanja građana i zahteva od nadležnih da provere proceduru i ispravnost korišćenja budžetskih sredstava prema važeći zakonima.

 

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Udruženje novinara Srbije
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
PU „Lokal pres”

U Kragujevcu 2.11.2015.