Koalicija: Nezavisna komisija u Šidu protiv finansiranja loših projekata

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, UNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) obaveštava javnost da je nezavisna komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja Opštine Šid, koju su većinski sačinjavali predstavnici naših udruženja, predložila da se sredstva po konkursu za javno informisanje ove lokalne samouprave – ovog puta ne dodele podnosiocima projekata.

 

Nezavisna komisija je na sednici koja je održana 12. avgusta ocenila da pristigli predlozi projekata zbog izuzetno niskog kvaliteta ne ispunjavaju uslove za dodelu sredstava i predložila je predsedniku opštine da se konkurs ponovo raspiše.

 

Inače, ovo je drugi konkurs koju je opština Šid raspisala za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, a u skladu sa javnim interesom.

 

Koalicija upozorava da je, generalno, kvalitet predloženih projekata na medijskim konkursima, pogotovo u lokalu, u velikoj meri nezadovoljavajući i poziva medije da razvijaju svoje kapacitete za pripremu projekata, strateško poslovanje, jer će im to svakako omogućiti opstanak i razvoj.

 

Članice Koalicije, zajedno ili posebno, imaju čitav niz programa koji imaju za cilj unapređenje rada medija, pa ih i ovom prilikom pozivamo da učestvuju u njima.

 

Beograd-Novi Sad-Kragujevac, 14. avgust 2015.

 

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija „Lokal pres“