Koalicija: Lokalne samouprave da raspišu konkurse za informisanje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja pozvala je lokalne samouprave koje to do sada nisu učinile – da raspišu konkurse za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

 

U pismu upućenom prvacima opština i gradova u Srbiji, Koalicija – koju sačinjavaju Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskim medija i Lokal pres Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres – podsetila je da novi medijski zakoni predviđaju povlačenje države na svim nivoima iz vlasništva nad medijima, ali nikako ne i ukidanje odgovornosti republike, pokrajine i lokalne samouprave za informisanje građana. Ta odgovornost se sada realizuje kroz projektno finansiranje medijskih sadržaja i nezavisne komisije za vrednovanje predloga projekata.

 

Koalicija je upozorila da je dužnost svake jedinice lokalne samouprave da obezbedi mehanizme informisanja svojih građana, jer to predstavlja jedno od njihovih osnovnih prava, te ukazala da je to i zakonska obaveza proistekla iz Zakona o lokalnoj samoupravi, koji među nadležnosti gradova i opština ubraja i „staranje o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđivanje uslova za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina”.

 

Novinarska i medijska udruženja pozvala su lokalne samouprave da sredstva koja budu opredeljivali za medijske sadržaje po konkursu ne budu simbolična, već u onom obimu koji će obezbediti ostvarenje javnog interesa u sferi informisanja na teritoriji lokalne samouprave, ali i omogućiti da građani budu informisani o stvarima od lokalnog značaja. Koalicija je preporučila da lokalne samouprave za javno informisanje putem konkursa izdvajaju minimalno dva odsto ukupnog budžeta opštine ili grada.

 

Predsednici opština i gradova su, ovim pismom, upoznati da Koalicija novinarskih i medijskih udruženja aktivno učestvuje u procesu sprovođenja medijskih zakona u sferi konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom, i to kroz predlaganje kandidata za nezavisne komisije, ali i monitoring i evaluaciju celokupnog procesa, kao i sa namerom Koalicije da pomogne da ovaj proces bude sproveden u skladu sa zakonom, ali i dobrom praksom pune transparentnosti dodele budžetskih sredstava.

 

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja ponudila je lokalnim samoupravama i stručnu podršku u svim segmentima sprovođenja konkursa kroz pomoć u tumačenju zakona i podzakonskih akata, kao i drugu vrste podrške.

 

Udruženje novinara Srbije – UNS
Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
Nezavisno društvo novinara vojvodine – NDNV
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres

 

Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 28. avgusta 2015.