Jedanaesta konferencija PU „Lokal pres“

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih lokalnih medija Local press, Vukašin Obradović saziva Jedanaestu konferenciju Poslovnog udruženja Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ za petak , 10. decembar 2004. godine u prostorijama Doma omladine, Makedonska 22 u tribinskoj sali na prvom spratu, u Beogradu sa početkom u 10,30 sati.

Dnevni red:Od 10,30 – 10,45 sati

1.Otvaranje jedanaeste Konferencije PU „Lokal pres“

Uvodno izlaganje:Vukašin ObradovićOd 10,45 – 11,30 sati

2. Aktuelna pozicija lokalnih medija sa posebnim osvrtom na nezavisne medije

Izveštač: Željko Bodrožić

Izveštač Svetozar Polić

DiskusijaOd 11,30 – 11,45 sati

PauzaOd 12,00 – 13,00 sati

3. Problemi privatizacije lokalnih medija

Izlagač: Advokatska kancelarija Živković i SamardžićOd 13,00 – 14,30 sati

RučakOd 14,30 do 15,45 sati

4. Izveštaj o realizaciji projekata u proteklih godinu dana i planirane aktivnosti u 2005. godini

Izveštač: Snežana Milošević

5. Strategija razvoja PU „Lokal pres“

Izveštač: Milan Petrović

Diskusija

6. Izbor i imenovanje kandidata za Upravni odbor PU „Lokal pres“

7. Formiranje komisije za izbor članova Upravnog OdboraOd 15,45 do 16,00 sati

PauzaOd 16,00 do 16,30 sati

7.Glasanje16,30 – 17,30 sati

8. Izveštaj komisije za izbor članova Upravnog Odbora

9. Prijem članova u PU „Lokal pres“Jedanaesta konferencija PU „Lokal pres“ se održava uz finansijsku pomoć SHC.