Info sesija projekta „Lokalni glasovi – globalna razmena“

Info sesija projekta će se održati u sredu, 18. avgusta sa početkom u 12 sati na Zoom platformi.

Zainteresovani mediji se mogu priključiti putem linka
https://us02web.zoom.us/j/82163397998?pwd=bWFvWE1NaUt1TVFrZ1h6YXJXTGRtZz09

Meeting ID: 821 6339 7998
Passcode: 655534

„Lokalni glasovi – globalna razmena“ je projekat koji nudi DW Akademie, centar Dojče Velea -a za međunarodni razvoj medija, obuke u novinarstvu i transfer znanja. Ovaj projekat sprovode organizacije „Lokal Pres“ (Srbija), „Media Matters for Democracy“(Pakistan) i „Leaders of Tomorrow”(Jordan), a finansira ga nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Projekat je deo inicijative: Transparentnost i sloboda medija – Otpornost na krizu u globalnoj pandemiji.

Kako to funkcioniše?
Lokalne medijske organizacije mogu se prijaviti do 31. avgusta sa konceptima koji su im omogućili uspešno suočavanje s pandemijom Covid19 i koje žele dalje da razvijaju u pripremi za buduće krize. Odabir kandidata će se odvijati u dva koraka:
Korak 1: Lokalni žiri u zemljama projekta odabraće do deset najperspektivnijih koncepata po zemlji koji budu primljeni do 31. avgusta. Deset odabranih koncepata iz svake zemlje biće prikazano i podeljeno sa ostalim odabranim konceptima drugih zemalja na onlajn platformi.U drugom krugu selekcije, međunarodni žiri koji se sastoji od članova svih zemalja učesnica će izabrati deset najboljih koncepata od već odabranih odabranih aplikacija u prvom krugu.
Korak 2: Deset odabranih medija ulazi u drugu fazu (novembar 2021. – januar 2022.), u kojoj mogu dalje razvijati svoje ideje uz grant do 6000 € po mediju, kao i uz podršku iskusnih mentora. Razvoj ideja odabranih aplikanata će biti praćen mesečnim radionicama na kojima će učesnici izveštavati o svom napretku. Uz nadregionalnu razmenu, kreiraće se „digitalno tržište ideja“.

Ko može da se prijavi?
Možete se prijaviti ako vaš medij / organizacija zadovoljava sledeće kriterijume:

  • Registrovani i nezavisni lokalni mediji ili mediji civilnog drutva koji promovišu slobodu govora, demokratske vrednosti i jednakost.
  • Mediji koji se fokusiraju na lokalne događaje i dešavanja u okrugu ili pokrajini, za stanovništvo u regionu u kojem se lokalni medij nalazi.
  • Aplikacija je otvorena za svako lice koje legalno zastupa registrovanu medijsku kompaniju ili medije civilnog društva i samo u Jordanu za one koji su sami novinarski aktivni (na primer: blogovi na društvenim mrežama ili YouTube kanali) .

Novinari ili bilo koji drugi zaposleni u gore pomenutim medijima treba da se obrate odgovornom licu u njihovoj medijskoj organizaciji radi popunjavanja prijavnog formulara za konkurs.

Šta nam je potrebno od vas?
Aplikacije sa konceptima koji spadaju u sledeće kategorije:
Inovativni načini koji su vam pomogli da se održite tokom pandemije Covid19. To može biti ostvareno stvaranjem inovativnog sadržaja ili reklamnim kampanjama, ili prilagođavanjem poslovnih ili finansijskih planova.
Sve što je vaš medij učinio tokom krize, a biće vam od koristi u budućnosti.